1

Ga vanuit de klantweergave in naar Gebruikers.https://admin.webex.com

2

Schakel onderTabbladen de schakelaar uit.


 

Als u tabbladen uit schakelen met snelkoppelingen op uw website, verwijdert u deze alleen uit de weergave. Als u de pagina later opnieuw in gebruikt, worden alle tabbladen die al aan ruimten waren toegevoegd, hersteld.