Toestaan dat een apparaat wordt gebruikt als een hotelhost

U kunt specifieke telefoons (hosts) aanwijzen waar gebruikers (gasten) zich tijdelijk bij kunnen aanmelden en als hun eigen telefoon kunnen gebruiken.

Werkruimtetelefoons zijn de enige telefoons die kunnen worden ingeschakeld als een hotelhosttelefoon.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Workspaces.

2

Selecteer de workspace die u wilt wijzigen en ga naar de tegel Apparaten.

3

Selecteer het te wijzigen apparaat.

4

Scrol omlaag naar Hoteling en selecteer de schakelaar die u wilt inschakelen.

5

Kies het aantal uren dat het apparaat kan worden gebruikt door gasten te bezoeken in de drop down.

De volgende stap

Zodra het apparaat is geconfigureerd, klikt u op de knop Opnieuw opstarten in het menu Acties. Hiermee wordt de configuratie voor softwaretoetsen toegepast nadat de telefoon opnieuw is opgestart.

Hoteling in turnen voor een gebruiker

Als u hoteling inschakelen voor een gebruiker, kunnen deze in een andere ruimte werken terwijl de functionaliteit en functies van de hoofdtelefoon op het bureautelefoon behouden blijven.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar gebruikersen selecteer vervolgens de gebruiker die u wilt wijzigen.

2

Selecteer Bellen, kies Geavanceerde gespreksinstellingenen klik op Hoteling.

3

Schakel Hoteling inen klik vervolgens op Opslaan.