Før du starter

Få tilgang til mottaksklienten fra den kallende brukerportalen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du logger på, kan du se Logge på instrumentbordet.

1

Når du er i en aktiv samtale, bruker du oppringeren eller velger kontakten for å ringe personen du vil overføre til.

Den første samtalen settes automatisk på vent.

2

(Valgfritt) Kunngjør samtalen.

3

Hvis du vil overføre anropet uten en kunngjøring (blind overføring), klikker du Overfør etter at du har ringt målet for overføringen.

4

Hold pekeren over den aktive samtalen, og klikk deretter Overfør.