Slido er et brukervennlig verktøy for engasjering av publikum. Det hjelper folk å få mest mulig ut av møter ved å bygge bro mellom talere og publikum.

Når Slido er integrert i Control Hub-organisasjonen, kan brukerne legge til Slido-appen i møtene sine i Webex. Denne integreringen gir møtet funksjoner for spørsmål og svar og avstemninger.

Som administrator for Webex-organisasjonen kan du aktivere Slido i Control Hub.

 • Denne handlingen oppretter automatisk en Slido-organisasjon for deg, og du blir eier.

 • Integreringen gjelder for alle møteområdene og kan umiddelbart brukes av alle møtevertene.

Logg på Slido med Webex-kontoen din for å tilpasse Slido-opplevelsen for brukerne dine.

For Webex-administratorer som bruker Slido for første gang

Du kan aktivere Slido fra Control Hub. Når du gjør det, oppretter Webex en ny Slido-organisasjon for deg. Webex-kontoen din blir eieren.

Slido-appen er da tilgjengelig for brukere på alle organisasjonens Webex-nettsteder. Når brukere klikker på Slido-appen fra Webex-appen, blir de en ny bruker i Slido-organisasjonen din.

Vi kaller dette «behovsbasert» eller «just-in-time» (JIT) klargjøring.

Når Webex oppretter brukeren i Slido, leverer den brukerens token for å godkjenne dem.

Vi anbefaler at du logger på https://admin.sli.do/ for å administrere roller og konfigurere Slido-organisasjonen. Du må bruke Webex-kontoen for å logge på Slido.

For brukere

Når en Webex-møtevert bruker Slido for første gang, får de automatisk en ny Slido-brukerkonto. Kontoen opprettes i den Webex-tilknyttede Slido-organisasjonen.

Verten administrerer Slido-interaksjoner fra Webex-appen.

For å forberede Slido-hendelser/samhandlinger på forhånd, eller for å få tilgang til Slido-data etter møtet, kan verter logge på Slido på https://admin.sli.do/. Brukere må logge på med Webex-legitimasjonen sin.

For å lære mer om hvordan de oppretter og administrerer Slido-hendelser, kan brukere lese https://community.sli.do/setting-up-and-running-slido-41.

For Webex-administratorer som allerede bruker Slido

Du har allerede en Slido-organisasjon, men integrasjonen fungerer nøyaktig som beskrevet ovenfor for Webex-organisasjoner som bruker den for første gang.

Når du aktiverer Slido fra Control Hub, oppretter Webex en annen Slido-organisasjon for deg. Webex-kontoen din blir eieren.

Slido-appen er da tilgjengelig for brukere på alle organisasjonens Webex-nettsteder. Når brukere klikker på Slido-appen fra Webex-appen, blir de en ny bruker i den nye Slido-organisasjonen din.

I motsetning til Webex-organisasjoner i Control Hub, kan Slido-brukere tilhøre flere Slido-organisasjoner.

Du kan slå sammen eksisterende Slido-brukere manuelt, og Slido-innholdet deres, til den nye Slido-organisasjonen din. Du må kontakte Slido kundestøtte for å få hjelp med dette alternativet.

Brukere

 • På det tidspunktet når en Webex-appbruker bruker Slido-appen for første gang, blir vedkommende bruker i Slido-organisasjonen din. Dermed har Slido-organisasjonen din har et delsett av brukerne fra Webex-organisasjonen din.

 • Disse brukerne kan logge på Slido-organisasjonen direkte. Hvis de gjør det, må de bruke Webex-kontoene sine («Logg inn med Webex») og allerede ha lastet inn Slido fra App-panelet i Webex-appen.

 • Når du har slettet brukere fra Webex-organisasjonen, kan de ikke logge på Slido-organisasjonen direkte.

 • Dersom du må endre en brukers e-postadresse, følger du den vanlige fremgangsmåten for å endre den i Webex-organisasjonen. Deretter endrer du den manuelt i Slido-organisasjonen.

Identitet, sikkerhet og samsvar

 • Slido-organisasjonen din håndhever Pålogging med Webex som den eneste måten brukere kan benytte til å logge på. Webex fungerer som en identitetsleverandør for Slido. Så Webex-tilgangskontrollene dine (som SSO) styrer brukere som får direkte tilgang til Slido.

 • Slido-administratorer har tilgang til å vise alt innhold som er opprettet av alle brukere i Slido-organisasjonen.

 • Slido-organisasjonen, brukerne og innholdet styres ikke av det samme settet med standarder som Webex-organisasjonen, brukerne og innholdet.

  Les om Slido-sikkerhet.

 • Les om Webex-sikkerhet og personvern.

Endring av Slido-lisenseierskap

Som Slido-lisenseier kan du når som helst overføre eierskapet til en annen person. Les https://community.sli.do/organization-settings-and-team-management-64/change-the-license-owner-475.

Webex-vertslisenser

Alle verter i Webex-organisasjonen har rett til tilknyttede Slido-kontoer. Du kan administrere vertslisenser/rettigheter for Webex-møter i Control Hub.

Du kan for eksempel tilordne vertslisenser til brukere gjennom en mal for lisenstilordning. Det gir Webex-brukerne rett til å bruke Slido.


Alle lisensierte verter på alle møtesidene dine har rett til å bruke Slido. Det finnes ikke noen nettsted etter nettsted-kontroll. Bortsett fra vertslisensen, finnes det ingen bruker etter bruker-kontroll.

Sentralisering av lisens

Denne delen gjelder kun dersom organisasjonen brukte Slido før de brukte det med Webex.

Vi anbefaler på det sterkeste at du sentraliserer Slido-brukerne og innholdet deres, fordi dette gir deg:

 • En enklere Slido-opplevelse for møteverter.

  (Dette er den eneste måten brukere kan bruke de integrerte Slido- og Webex-appene på.)

 • Kontroll over alle organisasjonens Slido-data på ett sted.

 • Mulighet til å håndheve Slido-innstillinger for hele selskapet.

Du bør slå sammen alt brukerinnhold under (Webex) Slido-organisasjonen, og kreve eierskap for tilknyttede brukerdomener.

Viktig: Domenekravene dine i Webex overføres ikke automatisk til Slido. På samme vis overføres ikke domenekravene dine i Slido automatisk til Webex. Du bør gjøre krav på dem begge steder hvis du vil begrense registreringen etter domene.

Bevaring

Viktig: Policyer for dataoppbevaring i Webex (angitt i Control Hub) gjelder ikke automatisk for Slido-organisasjonen.

Les om policy for dataoppbevaring i Control Hub på https://help.webex.com/nlbihhs.

Kontakt support@slido.com for å be om en bestemt dataoppbevaringsperiode for Slido-innholdet ditt, hvis du vil justere det i samsvar med Webex-oppbevaringsperioden din.


Den daglige dataoppbevaringsjobben kontrollerer DATE TO-egenskapen for alle Slido-hendelsene dine og legger til oppbevaringsperioden for å avgjøre om hendelsesdataene skal slettes. Jobben kjøres mot alle hendelsene i kontoen din, inkludert hendelser fra fortiden.

Hvis for eksempel DATE TO er 35 dager fra i dag, og oppbevaringsperioden er 5 dager, slettes hendelsesdataene 40 dager fra i dag.

Beskyttelse

Alt Slido-innhold som opprettes via Webex, lagres i en Slido-organisasjon som fremtvinger Webex som den eneste påloggingstypen.

Alle Slido-data lagres i et europeisk datasenter.

Sikkerhetsrelatert dokumentasjon

 • Slido-integrasjon er ikke tilgjengelig med Webex for Government.

 • Slido-funksjonalitet er ikke tilgjengelig i ende-til-ende-krypterte møter.

 • Engelsk er for øyeblikket det eneste språket som er tilgjengelig i Slido for Webex-møteverter.

  Andre deltakere ser Slido-appen på språket de bruker for Webex Meetings.

 • Webex-brukere må opprettes i eller kobles til en Control Hub-organisasjon.

  Slido er ikke tilgjengelig for møteverter på nettsteder som administreres av nettstedadministratorer, med mindre nettstedet og brukerne er koblet til Control Hub.

 • Slido-funksjoner er ikke tilgjengelige for nettklientbrukere som ikke abonnerer på Webex.

 • Verter må være logget på nettstedet for Webex-møter for å være vert for Slido-samhandlinger. Hvis de har mer enn ett møtenettsted, må de være logget på nettstedet som er vert for møtet.

 • Vi har en grense på 5000 deltakere som bruker Slido. Dersom du vil bruke Slido på en større hendelse, kan du kontakte support@slido.com.

 • Team-siden for https://admin.sli.do kan få ytelsesproblemer hvis Slido-organisasjonen har mer enn 1000 brukere.


Se Kjente problemer og begrensninger for avstemninger samt spørsmål og svar i Slido hvis du vil ha informasjon om disse spesifikke funksjonene.

Forberedelse av nettverk

Konfigurer brannmuren til å tillate HTTP/S-tilkoblinger til følgende domener:

 • slido.com

 • auth.slido.com

 • *.slido.com

 • sli.do

 • *.sli.do

 • data.logentries.com

For andre Webex-relaterte nettverksforberedelser kan du lese https://help.webex.com/WBX000029031.

Verter for hendelser

Personen som er vert for Webex-møtet, trenger følgende:

 • Cisco Webex Meetings versjon 41.6 (eller nyere) på en plattform som støttes.

  Verter må for øyeblikket bruke Webex Meetings på Windows eller MacOS.

  Les systemkravene.

 • Microsoft Edge WebView2 installert (hvis verten bruker Windows).

  Vi anbefaler at du distribuerer denne komponenten til Windows-brukerne før du aktiverer Slido.

  Ellers ber Slido brukere om å installere den ved første gangs bruk. Nedlasting og installasjon kan ta flere minutter, noe som kan påvirke møteopplevelsen.

 • Distribuer komponenten som samsvarer med Windows-miljøet, enten 32-biters eller 64-biters.

Deltakere

Cisco Webex Meetings versjon 41.6 (eller nyere) på en plattform som støttes.

Microsoft Edge WebView2 installert (hvis deltakerne bruker Windows).

 • Vi anbefaler at du distribuerer denne komponenten til Windows-brukerne før du aktiverer Slido.

  Ellers ber Slido brukere om å installere den ved første gangs bruk. Nedlasting og installasjon kan ta flere minutter, noe som kan påvirke møteopplevelsen.

 • Distribuer komponenten som samsvarer med Windows-miljøet, enten 32-biters eller 64-biters.

Plattformer som støttes for deltakere som kan delta i avstemninger:

 • Windows

 • MacOS

 • iOS

 • Android

 • Nettbasert (webklient)

  Les systemkravene.

1

Logg på Control Hub på https://admin.webex.com, og gå til Administrasjon > Apper.

2

Bla til Slido, og slå deretter på innstillingen for å aktivere integreringen.


 
Hvis du ikke ser navnet Slido i listen over apper, kan du bruke ID-en til å finne Slido-appen. Velg å søke etter appen etter ID og lim inn følgende tekst i søkefeltet (uten linjeskift):
Y2lzY29zcGFyazovL3VzL0FQUExJQ0FUSU9OL0MzZDQ3NGVhMDkzYTQ5ZjUwOGQ2NzE1YWE5NjgwZD
YyZjZkNWU0YzIxMmFmZjI5ZjdmYTAyZmU2NDNhMmI5NjUz

Deretter kan du velge og aktivere Slido-appen fra søkeresultatene.

Trinnet oppretter en Slido-organisasjon og gjør deg til eier.

3

Klikk på Logg på for å åpne og logge på admin-portalen for Slido.

Hva nå?

Konfigurer Slido-organisasjonen.

Dette er endringer vi anbefaler at du gjør i portalen for Slido-administrasjon.

Før du starter

Aktiver Slido i Control Hub for å opprette og logge på Slido-organisasjonen.

1

Opprett nye administratorer hvis du trenger dem. Åpne fanen Team og klikk på Inviter.

Det er enklere å administrere Slido hvis du har andre administratorer, men som eier og full administrator kan kun du gjøre dette første trinnet.

Når du gir andre personer rollen som Slido-administrator, kan de utføre alle oppgavene for teamadministrasjon.

(Husk at Webex automatisk oppretter nye brukere i Slido-organisasjonen.)

Hvis du har Azure AD, kan du bruke en bedriftsinnstilling til å aktivere klargjøring fra Azure AD-brukerdatabasen.

Du kan lære mer om Slidos funksjoner for teamadministrasjon og organisasjonsroller i denne artikkelen: Alt om teamadministrasjon.

2

Klikk på profilen din (øverst til høyre, initialene dine) og velg Organisasjonsinnstillinger og fakturering.

Disse innstillingene gjelder for alle hendelser som opprettes under organisasjonen.

Vi anbefaler følgende:

 • Oppdater navnet på organisasjonen Følg disse trinnene.
 • Angi standard personverninnstillinger– Som standard er alle Slido-hendelser som opprettes under organisasjonen, beskyttet av et tilfeldig generert passord på 6 tegn. Alternative alternativer inkluderer:

  • Google SSO

  • SAML SSO

  • E-postverifisering

  • Offentlige hendelser

  Det finnes en måte å konfigurere personvern for hendelser på for alle hendelser. Les https://community.sli.do/setting-up-a-slido-event-82/apply-the-same-settings-for-all-events-457 for mer informasjon.


   
  Hvis Slido-hendelsene inkluderer personer utenfor organisasjonen, må du ikke fremtvinge SSO som standard.
 • Endre språk for Slido-hendelser – Hvis standardspråket Engelsk ikke er ditt foretrukne språk for hendelser, kan du endre det i Organisasjonsinnstillinger > Presentasjonsmodus > Språk. Slido tilbyr mer enn 30 språk som kan brukes som standard for alle dine nye Slido-hendelser.

   

  Denne innstillingen påvirker kun deltakeropplevelsen. Språkendring for Slido-administrator støttes ikke.

 • Last opp firmalogoen din – Tilpass Slido ved å gå til Organisasjonsinnstillinger > Presentasjonsmodus > Kontologo for å laste opp firmalogoen din. Mens du er der, kan du endre Tema slik at det passer til merkevaren din.

  Du kan gjøre ytterligere tilpasninger på Slido-hendelsesnivå: Legg til varemerking og egendefinerte farger i hendelsene.

3

(Valgfritt) Gjør krav på domenet ditt for å sikre at folk i bedriften din ikke oppretter sine egne personlige Slido-kontoer.

Et domene som er gjort krav på, begrenser brukerregistreringen og sørger for at kontoene er en del av teamorganisasjonen. Du kan gjøre krav på flere domener i én Slido-organisasjon.

Viktig: Domenekravene dine i Webex overføres ikke automatisk til Slido. På samme vis overføres ikke domenekravene dine i Slido automatisk til Webex. Du bør gjøre krav på dem begge steder hvis du vil begrense registreringen etter domene.

4

(Valgfritt) Hvis du trenger at Slido-dataene dine skal slettes med en vanlig hyppighet, kan du bruke dette skjemaet til å fremme en forespørsel.

Vær oppmerksom på at hvis du har retningslinjer for dataoppbevaring for Webex-kontoen din, dekkes ikke Slido i henhold til disse retningslinjene.

Denne oppgaven gjelder kun hvis personene dine brukte Slido før du aktiverte det for Webex-organisasjonen.

1

Send inn detaljene for kontoen din i dette skjemaet.

2

Slido-teamet bekrefter kravet ditt på det forespurte domenet, og gir deg listen over Slido-brukere i det domenet.

3

Merk listen med beslutningen din for hver bruker:

 • For brukere i organisasjonen: overfør brukere og innhold til den Webex-tilknyttede Slido-organisasjonen.

 • For brukere som forlot organisasjonen: slett brukere og innholdet deres fra Slido.

 • Anbefales ikke: Etterlat brukerne og innholdet i de opprinnelige Slido-organisasjonene.

4

Returner listen til Slido kundestøtte.

Hvis du vil være sikker på at personer i firmaet ikke oppretter sine egne personlige Slido-kontoer, men i stedet er en del av teamets organisasjon, kan du begrense Slido-registreringen.


Hvis du vil be om begrenset registrering for flere firmadomener, må du gjøre krav på disse domenene i Control Hub. For å bekrefte at du gjør krav på disse domenene, kan du dele et skjermbilde av domenene som er gjort krav på fra Control Hub når Slido-kundestøtteteamet kontakter deg for å gi hjelp.

Brukertilgang

Ingen Webex-brukere kan se Slido-appen:
 • Kontroller at Slido er aktivert i organisasjonen.

 • Kontroller at brannmuren gir tilgang til Slido-spesifikke domener.

Microsoft PowerPoint og Google Slides-integrasjoner fungerer ikke

Møteverten (Slido-administratoren) må aktivere spørsmål og svar for Slido-hendelsen, ellers fungerer ikke disse presentasjonsintegrasjonene.

Noen verter finner ikke Apper-fanen, eller finner ikke Slido i appfanen (appHub):
 • Kontroller at brukerne finnes i Webex-organisasjonen.

 • Kontroller at verten er logget på møtenettstedet.

 • Hvis møtenettstedet er tilkoblet fra Nettstedsadministrasjon, må du kontrollere at de berørte brukerne også er tilkoblet.

 • Hvis en bruker ble forfremmet til medvert i løpet av møtet, ser de ikke Apper-knappen.

 • Mobilklienten og webklienten støtter ikke Apper-knappen.

 • Webex Events (Ny) store hendelser støtter ikke Apper-knappen.

Slido-appen fungerer ikke som forventet for noen brukere:
Det kan være en sikkerhetsbegrensning som hindrer brukerens tilgang til Slido. Les https://community.sli.do/troubleshooting-47/troubleshoot-slido-531
Møteverten kan ikke opprette eller koble til en Slido-hendelse
 • Kontroller at verten er logget på nettstedet som er vert for møtet.

Brukeren ser «Vent et øyeblikk» i lang tid når avstemningen starter
Hvis brukeren bruker Windows, kontrollerer du at de har WebView2 installert.

Hvis du vil ha endringer i brukertilgangen til Slido, må du gjøre endringene i admin-portalen for Slido på https://admin.sli.do/. Så lenge en møtevert er autorisert til å få tilgang til Webex under organisasjonen din, har vedkommende lov til å få tilgang direkte til Slido.

1

Hvis du vil deaktivere Slido for organisasjonen, logger du på https://admin.webex.com, deretter Administrasjon > Apper og deaktiverer Slido-innstillingen.

2

Slett alt Slido-innhold fra Slido-organisasjonen ved å følge Slette Slido-kontoen.


 

Dette er en handling som ikke kan angres, som kun kan gjøres av eieren av Slido-kontoen.

Vil Slido være gratis med Webex? Er det ekstra kostnader for å la kunder bruke Slido?

En fullstendig Slido-lisens er inkludert (uten ekstra omkostninger) i alle Webex-forretningsabonnementer.

Slido-lisenser er ikke inkludert i abonnementer du kjøper direkte fra webex.com.

Vil den frittstående versjonen av Slido være tilgjengelig uten omkostning for Webex-klienter?

Ja, alle betalte Webex-klienter får tilgang til den fullstendige versjonen av Slido (uansett om de bruker det som en integrasjon i Webex Meetings eller frittstående).

Hva om jeg allerede har en Slido-konto og jeg vil ha tilgang til Slido tilkoblet til Webex-organisasjonen min?

 • Hvis du registrerte deg for Slido før du begynte å bruke det i Webex, kan du ha tilgang til flere Slido-organisasjoner. Du kan også bruke samme e-postadresse med flere Slido-organisasjoner. Organisasjonene kan ha forskjellige påloggingsmetoder.

  Vi krever at du velger Logg på med Webex når du kommer til påloggingssiden for Slido. Slido omdirigerer deg gjennom din normale Webex-påloggingsflyt for å autentisere deg for tilgang til Slido.

  Hvis e-postadressen din er koblet til flere Slido-organisasjoner, og du logget på en annen, kan du bytte organisasjon for å komme til den Webex-tilknyttede Slido-organisasjonen. Les https://community.sli.do/profile-information-and-login-62/switch-between-two-different-organizations-452.

  Bytter krever at du logger på igjen, og du må velge Logg på med Webex.

Hvor lenge er tidsavbruddet for administratorøkten, og kan jeg endre det?

Standard tidsavbrudd for økt er 60 dager. Du kan endre den ved å logge på https://admin.sli.do og gå til Organisasjonsinnstillinger > Personvern.

Hvilke roller er tilgjengelige i Slido, og hva kan de gjøre?

I stigende rekkefølge for privilegium, er Slido-rollene: Gjest, Bruker, Administrator og Eier.

En Slido-gjest har lov til å administrere spørsmål og svar samt avstemninger for en Slido-hendelse, men har ikke tilgang til hendelses- eller organisasjonsinnstillinger. Du kan invitere gjester direkte til en Slido-hendelse.

Slido gir følgende rettigheter til de andre rollene:

Privilegium Bruker Administrator Eieren

Opprette ny hendelse

Ja

Ja

Ja

Få tilgang til medlemmers hendelser

Ja

Ja

Invitere andre til lisensen

Ja

Ja

Oppdatere roller

Ja

Ja

Få tilgang til kontoinnstillinger

Ja

Ja

Tilordne ny eier

Ja

Administrere hendelsesfunksjoner

Ja

Ja

Ja

Få tilgang til SSO-innstillinger

Ja

Hva skjer med en brukers hendelser når de forlater bedriften?

Hva skjer med en brukers analyser når vedkommende forlater bedriften?

Analyser er knyttet til hendelser. Analysedataene flyttes med hendelsene når hendelsene overføres som beskrevet i det forrige svaret.

Kan jeg bruke Slido til å invitere en gjest til å hjelpe meg med å administrere Slido-samhandlinger i et Webex-møte?

Ja. Du kan invitere gjesten fra Slido-grensesnittet ved å sende dem en e-post eller kopiere en delbar kobling. Les https://community.sli.do/setting-up-a-slido-event-82/share-access-and-add-guest-collaborators-to-your-event-501.

Du kan ikke invitere en gjest fra utenfor organisasjonen.

Hva skjer med Webex-medverter i Slido?

Hvis du nominerer en medvert i løpet av møtet, legger ikke Slido dem automatisk til i det tilknyttede Slido-hendelsen.

Vi anbefaler at du inviterer medverten din som gjest til Slido-hendelsen, slik at de kan hjelpe deg med å administrere hendelsen fra admin.sli.do. Du kan ikke invitere en gjest fra utenfor organisasjonen.

Les om Medverter for Webex Meetings.

Hvordan påvirkes SCIM-klargjøring (System for Cross-domain Identity Management) til Slido av integrering med Webex?

Når de to systemene er integrert, oppretter Webex Slido-brukere etter behov. Dette kalles JIT-klargjøring (just-in-time). Du kan ikke også bruke SCIM til å opprette Slido-brukere i samme Slido-organisasjon.

Hva skjer med de eksisterende funksjonene for spørsmål og svar samt avstemning i Webex?

Vi har til hensikt å erstatte de eksisterende Webex-funksjonene etter hvert som vi forbedrer integreringen mellom Webex og Slido.

Kan du hindre brukere i å gi tilbakemeldinger kunstig vekting ved å sende inn flere svar? Dvs. tilbakemelding/stemmegivning

Ja. De grunnleggende sikkerhetsalternativene lar hver deltaker stemme kun én gang på enheten sin fra samme nettleser. Uten ytterligere godkjenning aktivert for hendelsen, kan deltakerne potensielt stemme flere ganger fra forskjellige nettlesere, enheter eller inkognitovinduer. Du kan løse dette ved å kreve SSO for hendelsen.