Slido, kolayca kullanan hedef kitle etkileşim aracıdır. İnsanların, konuşmacılar ve kitleleri arasındaki boşlukları kapatarak toplantılardan en iyi şekilde şekilde çıkarlarına yardımcı olur.

Slido, Control Hub organizasyona entegre olduğunda, kullanıcılarınız Kendi Uygulamasındaki Toplantılarına Slido uygulamasını Webexekleyebilir. Bu entegrasyon, toplantıya S ve Y özellik ve anket uygulama işlevleri sağlar.

Kullanıcı Webex yöneticisi olarak Control Hub'da Slido'yu etkinleştirebilirsiniz.

 • Bu eylem, sizin için otomatik olarak bir Slido kuruluşu oluşturur ve siz sahibi siz oluruz.

 • Entegrasyon, tüm toplantı sitelerine uygulanır ve tüm toplantı sahipleri tarafından hemen kullanılabilir.

Kullanıcılarınız için Slido deneyimini özelleştirmek Webex hesabınızla Slido'da oturum açın.

Yöneticiler Webex için Slido'yu ilk kez kullanıyor

Control Hub'dan Slido'yu etkinleştirebilirsiniz. Kayıt olduğunda, Webex sizin için yeni birDoğan kuruluşu oluşturur. Hesap Webex sahibi olur.

Böylece Slido uygulaması, kurum dahil tüm sitelerde bulunan kullanıcılar Webex kullanılabilir. Kullanıcılar, Webex uygulamasından Slido uygulamasına tıklasalar, Slido organizasyonlarında yeni bir kullanıcı olur.

Bu "isteğe bağlı" veya "sadece gelen zamanda" ( BURİS) sağlama çağrımız var.

Kullanıcı Webex, Slido'da oluşturduğunda, kullanıcının kimliğini doğrulamak için jetonu sağlar.

Rollerini yönetmek ve https://admin.sli.do/ Slido organizasyonlarınızı yapılandırmak için oturum açmanızıöneririz. Slido'da Webex hesap hesabınızla oturum açmanız gerekir.

Kullanıcılar için

Bir Webex toplantı sahibi Slido'yu ilk kez kullandığında, otomatik olarak yeni bir Slido kullanıcı hesabı. Hesap, kullanıcı Webex Slido organizasyonunda oluşturulur.

Ana bilgisayar, mobil uygulama üzerinden Uygulama Webex yönetir.

Slido etkinliklerini / etkileşimlerini önceden hazırlama veya toplantıdan sonra Slido verilerine erişmek için toplantı sahipleri slido'da oturum açmaları https://admin.sli.do/gerekir. Kullanıcıların, kullanıcı kimlik bilgileri ile Webex oturum açmaları gerekir.

Slido etkinliklerini oluşturma ve yönetme hakkında bilgi edinmek için kullanıcılar https://community.sli.do/setting-up-and-running-slido-41okuyabilir.

Daha Webex Slido'yu kullanan tüm yöneticiler için

Zaten bir Slido organizasyonuna sahipsiniz ancak entegrasyon, daha önce ilk kez kullanan Webex kuruluşlar için tam olarak açıklandığı gibi çalışır.

Control Hub'dan Slido'yu etkinleştirken, Webex sizin için başka bir Slido kuruluşu oluşturur. Hesap Webex sahibi olur.

Böylece Slido uygulaması, kurum dahil tüm sitelerde bulunan kullanıcılar Webex kullanılabilir. Kullanıcılar, Webex uygulamasından Slido uygulamasına tıklasalar yeni Slido organizasyonlarında yeni bir kullanıcı olur.

Control Hub Webex'daki tüm kuruluşlarının aksine, Slido kullanıcıları birden fazla Slido kuruluşuna ait olabilir.

Mevcut Slido kullanıcılarınızı ve Kendi Slido içeriklerini yeni Slido organizasyonlarında manuel olarak birleştirebilirsiniz. Bu seçenekle ilgili yardım almak için Slido destek ile iletişime geçebilirsiniz.

Kullanıcılar

 • Bir kullanıcı Webex önce Slido uygulamasını kullandığında, kullanıcı Slido organizasyonlarında kullanıcı olur. Dolayısıyla, Slido organizasyon un kendi kurumdan bir kullanıcı alt Webex içerir.

 • Bu kullanıcılar, doğrudan Slido organizasyonlarında oturum açmanızı sağlar. Kullanıyorsa bu kullanıcı hesaplarını ("Webex ile oturum Webex aç") kullanmaları ve uygulamanın Uygulama panelinden Slido'yu zaten Webex.

 • Kullanıcıları kendi organizasyondan sildikten Webex, kullanıcıları doğrudan KendiDoğa organizasyonlarında oturum açamaz.

 • Bir kullanıcının e-posta adresini değiştirmeniz gerekirse kuruluş organizasyonda değiştirmek için normal prosedürü Webex ve ardından Slido organizasyonlarında manuel olarak değiştirirsiniz.

Kimlik, güvenlik ve uyumluluk

 • Slido organizasyonunuz, kullanıcıların Webex tek yolu olarak Bu oturum açmanızı zorunlu kılın. Webex,Doy için bir kimlik sağlayıcı olarak hareket eder. Bu nedenle, Webex erişim kontrollerini (SSO gibi) Doğrudan Slido'ya erişen kullanıcıları yönetir.

 • Slido yöneticilerinin, Slido kuruluşunda tüm kullanıcılar tarafından oluşturulan tüm içerikleri görüntüleme erişimi vardır.

 • Kendi organizasyonun, kullanıcıların ve içerikleri, kullanıcılarının, kullanıcılarının ve içeriklerinin, kullanıcı Webex ve içerikle aynı standartlara tabi değildir.

  Slido Security hakkında bilgiokuyun.

 • güvenlik ve Webex hakkında bilgiokuyun.

Slido lisans sahipliğinin değişmesi

Slido lisans sahibi olarak, sahipliği her zaman başka bir kişiye aktarabilirsiniz. Oku https://community.sli.do/organization-settings-and-team-management-64/change-the-license-owner-475: .

Webex Sahibi lisansları

Webex tüm toplantı sahipleri, ilişkili Slido hesaplarına hak sahibidir. Control Hub'Webex toplantı sahibi lisanslarını/yetkilendirmelerini yönetebilirsiniz.

Örneğin, lisans atama şablonu olan kullanıcılara ana bilgisayar lisanslarıatabilirsiniz. Bu, kullanıcıya Webex Doğlandırma kullanma hakkı sağlar.


Tüm toplantı sitelerinizi kullanan tüm lisanslı toplantı sahipleri, Slido'yu kullanma yetkisine sahip. Site kontrolü tarafından site yok. Ana bilgisayar lisansı dışında, kullanıcı kontrolüne göre bir kullanıcı yoktur.

Lisans Merkezi

Bu bölüm, yalnızca organizasyonun Slido'yu daha önce bu bölümle birlikte Webex.

Slido kullanıcılarınızı ve içeriğini merkezi hale geldiyebilirsiniz çünkü bunu yapmak size şunları sağlar:

 • Toplantı sahipleri için daha basit bir Slido deneyimi.

  (Kullanıcıların entegre Slido ve diğer uygulamaları tek Webex.)

 • Organizasyon un tüm Kendi Verilerini tek bir yerde kontrol altında bulundurabilirsiniz.

 • Şirket çapında Slido ayarlarını uygulama olanağı.

Tüm kullanıcı içeriğini (Webex) Slido kuruluşu altında birleştirin ve ilişkili kullanıcı etki alanının/etki alanlarının sahipliğini talep edersiniz.

Önemli: Bu sistemlerde etki Webex, otomatik olarak Slido'ya aktarlanmaz. Benzer şekilde, Slido'daki etki alanı talepniz otomatik olarak bu Webex. Kaydolmayı etki alanına göre kısıtlamak istiyorsanız her iki yerde de talep gerekir.

Tutma

Önemli: Kişisel Webex veri saklama politikalarınız (Control Hub'da ayarlanmıştır) otomatik olarak Slido organizasyonu için geçerli değildir.

Control Hub'da veri saklama politikası hakkında bilgi: https://help.webex.com/nlbihhs.

Site support@slido.com uyumlu yapmak saklama süresi ilgili Slido içeriğiniz için belirli bir veri içeriğini talep etmek Webex saklama süresi.


Günlük veri saklama işi, tüm Slido etkinliklerinizin DATE TO özelliğini kontrol sağlar ve etkinlik saklama süresi verisi olup olmadığını belirlemek için etkinliği ekler. Bu iş, geçmişteki etkinlikler dahil olmak üzere hesabınıza dahil tüm etkinliklere karşı çalışır.

Örneğin, GÜN TO bugünden 35 gün sonra ve saklama süresi 5 gün ise etkinlik verileri bugünden 40 gün sonra silinir.

Koruma

Webex oluşturulan tüm Slido içeriği, tek oturum açma türü olarak Webex Slido kuruluşunda depolanır.

Tüm Slido verileri Avrupa veri merkezinde depolanır.

Güvenlikle ilgili belgeler

 • Slido entegrasyonu, Devlet Webex ile kullanılamaz.

 • Slido işlevi, sona eren şifreli toplantılarda kullanılamaz.

 • İngilizce, şu anda toplantı sahipleri için Slido'Webex dildir.

  Diğer katılımcılar, Uygulamayı toplantı için hangi dilde Webex Meetings.

 • Webex kullanıcıları bir Control Hub kuruluşunda oluşturul olmalı veya bu kuruluşa bağlı olmalı.

  Site ve kullanıcılar Control Hub'a bağlı olmadığı sürece, Site Yöneticisi tarafından yönetilen sitelerde toplantı sahipleri, slido kullanılamaz.

 • Bu özellik, kullanıcıya abone olunmayn web istemcisi kullanıcıları Webex.

 • Toplantı sahipleri, Slido etkileşimleri barındırmak Webex kendi toplantı sitelerinde oturum aç açmış olmalı. Birden fazla toplantı sitesi varsa toplantıyı barındıran sitede oturum açmış olması gerekir.

 • Slido'yu kullanan 5000 katılımcımız var. Slido'yu daha büyük bir etkinlikte kullanmak için daha büyük bir etkinlikte Slido'yu support@slido.com.

 • Ekip sayfası, https://admin.sli.do Slido kuruluşlarında 1000'den fazla kullanıcı varsa performans sorunlarına neden olabilir.


Bu belirli özellikler hakkında bilgi için Slido'S ve Y Anketler ve Anketler için Bilinen Sorunlar ve Sınırlamalar'a bakın.

Ağ hazırlığı

Güvenlik duvarınızı, aşağıdaki etki alanlarına HTTP/S bağlantılarına izin verecek şekilde yapılandırma:

 • slido.com

 • auth.slido.com

 • *.slido.com

 • sli.do

 • *.sli.do

 • data.logentries.com

Diğer ağ Webex hazırlık için https://help.webex.com/WBX000029031okuyun.

Etkinlik sahipleri

Toplantıyı Webex kişinin aşağıdakilere ihtiyacı vardır:

 • Cisco Webex Meetings bir platformda 41.6 (veya sonraki) sürümler seçin.

  Şu anda toplantı sahipleri Windows Webex Meetings MacOS'ta bu işletim sistemi kullanmaları gerekir.

  Sistem gereksinimleriniokuyun.

 • Microsoft Edge WebView2 yüklü (ana bilgisayar Windows kullanıyorsa).

  Slido'yu etkinleştirmeden önce bu bileşeni Windows kullanıcılarınıza basmanızı öneririz.

  Aksi takdirde, Slido kullanıcılardan bunu ilk kullanıma yüklemelerini istenir. İndirme ve yükleme, toplantı deneyiminizi etkiley birkaç dakika sürebilir.

 • Windows ortamınıza (32 bit veya 64 bit) eşleşen bileşeni itin.

Katılımcılar

Cisco Webex Meetings bir platformda 41.6 (veya sonraki) sürümler seçin.

Microsoft Edge WebView2 yüklü (katılımcılar Windows kullanıyorsa).

 • Slido'yu etkinleştirmeden önce bu bileşeni Windows kullanıcılarınıza basmanızı öneririz.

  Aksi takdirde, Slido kullanıcılardan bunu ilk kullanıma yüklemelerini istenir. İndirme ve yükleme, toplantı deneyiminizi etkiley birkaç dakika sürebilir.

 • Windows ortamınıza (32 bit veya 64 bit) eşleşen bileşeni itin.

Anketlere katılmak için katılımcılar için desteklenen platformlar:

 • Windows

 • MacOS

 • iOS

 • Android

 • Çevrimiçi (web istemcisi)

  Sistem gereksinimleriniokuyun.

1

control Hub'da oturum açma https://admin.webex.comve Yönetim ve Uygulamalar >gidin.

2

Kaydır seçeneğine kaydırınve ardından entegrasyonu etkinleştirmek için ayarı açıp kaydırın.


 
Uygulama listesinde Slido adını görmüyorsanız, Slido uygulamasını bulmak için kimliği kullanabilirsiniz. Uygulamayı kimliğine göre aramak ve aşağıdaki metni arama alanına yapıştırmak için bunu seçin (satır sonu olmadan):
Y2lzY29zcGFyazovL3VzL0FQUExJQ0FUSU9OL0MzZDQ3NGVhMDkzYTQ5ZjUwOGQ2NzE1YWE5NjgwZD
YyZjZkNWU0YzIxMmFmZjI5ZjdmYTAyZmU2NDNhMmI5NjUz

Ardından, arama sonucundan Slido uygulamasını seçerek etkinleştirebilirsiniz.

Bu adım, bir Slido kuruluşu oluşturur ve sizi sahip yapar.

3

Slido yönetici portalını açmak ve oturum açmak için Oturum Aç'a tıklayın.

Sonraki adım

Slido organizasyonlarınızı yapılandır.

Bunlar,Doğa yönetim portalında yaptığınız değişikliklerdir.

Başlamadan önce

Slido organizasyon oluşturma ve oturum açma için Control Hub'da Slido'yu etkinleştirin.

1

Gerekirse yeni yöneticiler oluşturun. Ekip sekmesini açın ve Davet Et'etıklayın.

Slido'yu Yönetme daha kolay, diğer yöneticilerin sahip ve tam yönetici olarak, yalnızca bu ilk adımı atarak daha kolay bir hale getirir.

Diğer kullanıcılara Slido yönetici rolünü verdiyseniz, tüm ekip yönetim görevlerini yerine bunlar gerçekleştirebilir.

(Slido Webex otomatik olarak yeni kullanıcılar oluşturduğunı unutmayın.)

Azure AD'niz varsa Azure AD kullanıcı tabanından sağlamayı etkinleştirmek için kurumsal bir ayar kullanabilirsiniz.

Bu makalede Slido ekip yönetimi özellikleri ve kuruluş rolleri hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz: Ekip Yönetimi Hakkında Her Şey.

2

Profilinize tıklayın (sağ üst üst, baş harfleriniz) ve Kuruluş ayarları ve faturalandırma 'yıseçin.

Bu ayarlar, organizasyonun altında oluşturulan tüm etkinlikler için geçerlidir.

Şunları öneriyoruz:

 • Kurum adını güncelle— Şu adımları takipedin.
 • Varsayılan gizlilik ayarlarını yapın —Varsayılan olarak, organizasyonu nun altında oluşturulmuş tüm varsayılan etkinlikler rastgele oluşturulan 6 karakterlik birparolayla korunur. Alternatif seçenekler arasında şunlar vardır:

  • Google SSO

  • SAML SSO

  • E-posta doğrulama

  • Genel etkinlikler

  Tüm etkinlikler için Etkinlik gizliliğini yapılandırmanın bir yolu vardır. Daha https://community.sli.do/setting-up-a-slido-event-82/apply-the-same-settings-for-all-events-457 fazla bilgi için okuyun.


   
  Slido etkinlikleriniz organizasyon dışından kişiler dahilse, varsayılan olarak bu SSO zorunlu kılınma.
 • Slido etkinliklerinizin dilini değiştirin —Tercih ettiğiniz etkinlik dili varsayılan İngilizce değilse Etkinlik ayarlarından (Mevcut mod) ve > dillerinde>değiştirebilirsiniz. Slido, tüm yeni Slido etkinlikleriniz için varsayılan olarak 30'dan fazla dil sunar.

   

  Bu ayar, yalnızca katılımcı deneyimini etkiler. Slido Yöneticisi dil değişikliği destek değildir.

 • Şirket logonuzu yükleyin —Şirket logonuzu yüklemek için Kuruluş ayarlarına > Hesap logonuzu > Slido'yu kişiselleştirin. Oradayken, Markalamanızı eşecek şekilde Temayı değiştirebilirsiniz.

  Slido etkinlik seviyesinde daha fazla özelleştirmeler sebilirsiniz: Etkinliklerinize markalama ve özel renklerekleyin.

3

(İsteğe bağlı) Harici konukların Slidos'uz üzerinde iş birliği yapmalarına izin ver.

Çünkü organizasyonunuz oturum Webex için kullanıcı ayrıntılarını kullandığından, organizasyonnuz dışından Slidos'a konuk eklemeye varsayılan olarak izin verilmez. İnsanların, sizin organizasyonun dışından Slidos'lar üzerinde iş birliği yapmalarına izin vermek için kuruluş sahibinin SSO Kuruluş ayarları altındaki Üye SAML/SSO ayarlarında Konukları ekipten çıkar seçeneğini etkinleştirmesi gerekir.

4

(İsteğe bağlı) Şirketiniz'daki kişilerin kendi kişisel Slido hesaplarını oluşturmasının olduğundan emin olmak için etki alanını talep oluşturun.

Talep eden bir etki alanı, kullanıcı kaydolmasını kısıtlar ve hesapların ekip organizasyon un bir parçası olduğundan emin olur. Tek bir Slido kuruluşunda birden fazla etki alanı talep edersiniz.

Önemli: Bu sistemlerde etki Webex, otomatik olarak Slido'ya aktarlanmaz. Benzer şekilde, Slido'daki etki alanı talepniz otomatik olarak bu Webex. Kaydolmayı etki alanına göre kısıtlamak istiyorsanız her iki yerde de talep gerekir.

5

(İsteğe bağlı) Slido verilerinizin normal bir cadence sonra silinmesine ihtiyacınız varsa bir talep oluşturmak için bu form.

Müşteri hesabınız için bir veri saklama Webex varsaDoğa bu politikanın kapsamında olmadığının bilincinde olun.

Bu görev, yalnızca Slido'yu kendi organizasyonlarında etkinleştirmeden önce kişiniz Webex geçerlidir.

1

Lütfen bu formda hesabınız için ayrıntıları gönderin.

2

Slido ekibi, istenen etki alanına talebinizi doğrular ve size bu etki alanındaki Doğrula kullanıcılarının listesini sağlar.

3

Listeyi her kullanıcı için kararınız ile işaretle:

 • Kuruluş kullanıcıları için: kullanıcıları ve içeriklerini Webex Slido organizasyonuna taşıma.

 • Organizasyondan ayrıldığında kullanıcılar için: kullanıcıları ve içeriklerini Slido'dan siler.

 • Önerilmez: Kullanıcılardan ve içeriklerini orijinal Slido kuruluşunda/kuruluşlarında bırakın.

4

Listeyi Slido desteğine geri ekleyin.

Şirketi aşağıdaki kişilerin kendi kişisel Slido hesaplarını oluşturmasını, ancak bunun yerine ekip kuruluşlarının bir parçası olduğundan emin olmak için Slido kaydolmalarını kısıtabilirsiniz.


Birden fazla şirket etki alanı için kısıtlı kayıt talep etmek istiyorsanız lütfen bu etki alanlarını Control Hub'da talepedin. Bu etki alanlarını talep etmek istediğinizden emin olmak için Slido destek ekibi size destek sağlamak için iletişim paylaştığında Control Hub'dan talep eden etki alanlarının bir ekran görüntüsünü paylaşabilirsiniz.

Kullanıcı erişimi

Aşağıdaki Webex kullanıcı Slido uygulamasını göre yoktur:
 • Slido'nun organizasyonda etkinleştirildiğinden emin olun.

 • Güvenlik duvarınızı, Slido'ya özgü etki alanlarına erişime izin vererek kontrol edin.

Microsoft PowerPoint ve Google Slayt entegrasyonları çalışmıyor

Toplantı sahibi (Slido yöneticisinin) Slido etkinliği S ve Y için bu sunum entegrasyonlarını etkinleştirmesi gerekir, aksi halde bu sunum entegrasyonları çalışmaz.

Bazı toplantı sahipleri Uygulamalar sekmesini bulamıyor veya uygulama sekmesinde (appHub) Slido'yu bulamıyor:
 • Kullanıcıların mevcut olup olmadığını kontrol edin ve Webex edin.

 • Toplantı sahibi oturum açmış toplantı sitesinde oturum açmış olduğunu kontrol edin.

 • Toplantı siteniz Site Yönetimi'ne bağlısa etkilenen kullanıcıların da bağlı olduğunu kontrol edin.

 • Toplantı sırasında bir kullanıcı ortak toplantı sahibi olarak yükseltildiyse, Uygulamalar düğmesini görmüyorsa.

 • Mobil istemci ve Web istemcisi, Uygulamalar düğmesini desteklemez.

 • Webex Events (Yeni) büyük etkinlikler, Uygulamalar düğmesini desteklemez.

Slido uygulaması, bazı kullanıcılar için beklendiği gibi çalışmıyor:
Kullanıcının Slido'ya erişmesini önleyen bir güvenlik kısıtlaması olabilir. Okuyun https://community.sli.do/troubleshooting-47/troubleshoot-slido-531
Toplantı sahibi, Bir Slido etkinliği oluştur veya bu etkinliğe bağlantı oluştura tıklayarak
 • Toplantı sahibine toplantıyı sahiplik yapan sitede oturum açtığını kontrol edin.

Kullanıcı, anket başladığında "Bir dakika bekleyin" ifadesini çok uzun süre görür
Kullanıcı Windows'da ise WebView2'nin yüklü olduğunu kontrol edin.

Slido kullanıcı erişiminde yapılan tüm değişiklikler için, üzerinde Slido yönetici portalında değişiklik https://admin.sli.do/yapabilirsiniz. Toplantı sahibi, kuruluş altındaki toplantı Webex erişim yetkisine sahip olduğu sürece, doğrudan Slido'ya erişim eldelerine izin verilir.

1

Slido'yu organizasyonnuz için devre dışı bırakmak için içinde oturum oluşturun ve ardından Yönetim > Uygulamaları devre dışı bırakır ve https://admin.webex.comSlido ayarını kapatın.

2

Slido hesabınızı silerek Slido organizasyon içeriğinizin tüm Slido içeriğinisilin.


 

Bu, yalnızca Slido hesap sahibi tarafından yapılabilir geri alınamaz bir işlemdir.

Slido şu an için ücretsiz Webex? Slido'yu kullanmak üzere müşteriler için ek fiyat var mı?

Tüm Kuruluş planlarına tam bir Slido lisansı (ek fiyat dahil değil) Webex dahil edilir.

Slido lisansları, doğrudan webex.com .

Tek başına Slido sürümü istemcilerden ücretsiz olarak Webex mi?

Evet, ücretli Webex istemcilerinin Slido'nun tam sürümüne erişimi olacak (ister toplantı içinde entegrasyon olarak, ister bağımsız olarak) Webex kullanacağız).

Zaten bir Slido hesabım varsa ve Kullanıcı Hesabım kuruluşuna bağlı Slido'ya Webex ne olur?

 • Slido'da kullanmaya başlamadan önce Slido'ya Webex birden fazla Slido kuruluşuna erişiminiz olabilir. Aynı e-posta adresini birden fazla Slido kuruluşuyla da kullanabilirsiniz. Kuruluşlar farklı oturum açma yöntemlerine sahip olabilir.

  Slido oturum açma sayfasına Webex Birlikte oturum aç'ı seçmenizi gerekli 3. Slido, Slido'ya Webex kimliğinizi doğrulamak için normal oturum açma akışı üzerinden sizi yeniden yönlendirer.

  E-posta adresiniz birden fazla Slido kuruluşuna bağlı ise ve farklı bir kuruluşa oturum açmanız gerekirse bağlı olan Slido organizasyona Webex geçebilirsiniz. Oku https://community.sli.do/profile-information-and-login-62/switch-between-two-different-organizations-452: .

  Geçiş yapmak için tekrar oturum açmanız ve ile oturum aç'ı seçmenizWebex.

Yönetici oturumu zaman aşımı ne kadar süreyle sona erdi ve bunu değiştirebilir miyim?

Varsayılan oturum zaman aşımı 60 gündür. 'de oturum ayarlayarak ve Kuruluş https://admin.sli.do Ayarları 'ne gidip Gizlilik 'i > değiştirebilirsiniz.

Slido'da hangi roller kullanılabilir ve ne yapabilirim?

Ayrıcalığı artırmak için Slido rolleri: Konuk, Kullanıcı , Yönetici ve Sahibi .

Slido Konuğuna, Slido etkinliği S ve Y anketleri yönetmesine izin verilir ancak etkinlik veya kuruluş ayarlarına erişimi yoktur. Konukları doğrudan bir Slido etkinliğinedavetebilirsiniz.

Slido, diğer rollere aşağıdaki ayrıcalıkları verir:

Ayrıcalık Kullanıcı Yönetici Sahip

Yeni etkinlik oluştur

Evet

Evet

Evet

Üye etkinliklerine erişim

Evet

Evet

Başkalarını lisansa davet etme

Evet

Evet

Rolleri güncelle

Evet

Evet

Erişim hesap ayarları

Evet

Evet

Yeni sahip ata

Evet

Etkinlik özelliklerini yönet

Evet

Evet

Evet

Erişim SSO erişim

Evet

Şirketten ayrıldıklarda kullanıcının etkinliklerine ne olur?

Kullanıcı şirketten ayrılınca analizlere ne olur?

Analizler etkinliklere bağlıdır. Analiz verileri, etkinlikler önceki yanıtta açıklandığı gibi aktarıldıklarında etkinliklerle hareket eder.

Bir toplantı odasındaki Slido etkileşimlerini yönetmeme yardımcı olmak üzere bir konuğu davet etmek için Slido'Webex kullanabilir miyim?

Evet. Slido arayüzünden konuğu, bir e-posta göndererek veya paylaşılabilir bir bağlantıyı kopyalayıp davetebilirsiniz. Oku https://community.sli.do/setting-up-a-slido-event-82/share-access-and-add-guest-collaborators-to-your-event-501: .

Organizasyonnizin dışından konuk davet etmeysiniz.

Slido'Webex ortaklara ne olur?

Toplantı sırasında bir toplantı sahibini adayersanız Slido bunları otomatik olarak ilişkili Slido etkinliğine eklemez.

Etkinlik sahibinizi, etkinliği web etkinlikten yönetmenize yardımcı olmak için Slido etkinliğine konuk olarak admin.sli.do. Organizasyonnizin dışından konuk davet etmeysiniz.

Webex Meetings için OrtakLar hakkında bilgiWebex Meetings.

SCIM (Çapraz Etki Alanı Kimlik Yönetimi Sistemi) ile entegrasyondan etkilenen Slido'ya (Çapraz Etki Alanı Kimlik Yönetimi için Sistem) Webex?

İki sistem entegre olduğunda, Webex, gerektiğinde Slido kullanıcıları oluşturur. Bu, yalnızca zamanında ( DAİS) sağlama olarak çağrılır. Aynı Slido kuruluşunda Slido kullanıcıları oluşturmak için de SCIM'i kullanabilirsiniz.

Mevcut anket uygulama ve Webex S ve Y özelliklerine ne olur?

Mevcut özellik, Webex Slido arasındaki entegrasyonu iyileştirmiz olarak mevcut Webex özelliklerini değiştirmeyi Webex vardır.

Kullanıcıların birden çok yanıt göndererek geribildirimi sık bir şekilde sık sık vermelerini önler misiniz? Yani. geri bildirim/oylama

Evet. Temel güvenlik seçenekleri, her katılımcının cihazı üzerinde aynı tarayıcıdan yalnızca bir kez oy kullanmasına izin verir. Etkinlik için başka kimlik doğrulaması etkinleştirilmeden, katılımcılar farklı tarayıcı, cihaz veya gizli pencerelerden birkaç kez oy kullanabilir. Bu sorunu, etkinlik için gerekli SSO çözerek çözeceğiz.