Hvis du er møtevert eller medvert, kan du starte et møte på en av flere måter:

 • Klikk på for å starte et møte i ditt personlige rom fra instrumentbordet i Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen.
 • Klikk på Start øverst i Cisco Webex Meetings-appen.


  Start-knappen vises opptil 15 minutter før de planlagte møtene.

 • Klikk på Start i Møteliste-fanen for å starte møter du er vert eller medvert for.

 • Hvis du allerede har koblet til en videoenhet, starter du møtet automatisk på den enheten når du klikker på Start.


Hvis du har en Webex-konto som bare er for deltakere, kan du ikke starte møter.

Under overskriften Bli med i et møte kan du angi en personlig rom-ID for rommet du vil bli med i. Når du har angitt personlig rom-ID i tekstboksen, kan du velge knappen Bli med i møte.


Du finner vertens personlige rom-ID i Personlig rom-koblingen. Hvis for eksempel Personlig rom-koblingen er organizationname.webex.com/meet/jparker, er vertens personlige rom-ID jparker.

Du kan også velge Bli med-knappen øverst i Cisco Webex Meetings-panelet når du er invitert til et møte.


Bli med-knappen vises opptil 15 minutter før et planlagt møte, avhengig av preferansene for møtevarsler.

Du kan velge et av profilbildene i listen Nylige personlige rom for å bli med i et personlig rom som du nylig har blitt med i. Hvis du vil se flere rom du nylig har blitt med i, kan du velge ikonet Mer.

Hvis du allerede har koblet til en videoenhet, blir du automatisk med i møtet via den enheten når du klikker på Bli med.

Fra Møteliste-fanen kan du vise en liste over planlagte møter. Øverst til venstre i panelet kan du velge Planlegg møte for å planlegge et møte fra Webex-nettstedet eller Microsoft Outlook.


Hvis du vil endre hvordan du planlegger møtene fra kalenderen, kan du gå til Innstillinger > Møter. Velg Webex eller Microsoft Outlook under delen Kalenderintegrering.

Du kan velge Vis kalender øverst til høyre i panelet for å vise møtelisten fra en hvilken som helst kalenderdato.


Hvis du vil bruke Microsoft Outlook som integrering, må det være aktivert i innstillingene. Hvis du vil aktivere det, kan du gå til Innstillinger > Integreringer.

Fra Koble til en enhet-fanen kan du se etter kompatible videoenheter du kan pare med Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen. Du kan koble til lokale eller skyregistrerte videoenheter ved hjelp av de samme trinnene.

Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen lytter etter ultralydsignaler fra Webex-enheter ved hjelp av mikrofonen på datamaskinen for å opprette tilkoblingen. Ingen lyd lagres eller sendes til Cisco.

Når Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen oppdager en videoenhet i nærheten, kan du velge å koble til den og bli med i et møte via den enheten. Hvis du er koblet til en skyregistrert enhet, blir enheten automatisk med i møtet når du klikker på Bli med. Hvis du er koblet til en lokal enhet, svarer du på anropet fra videoenheten for å bli med i møtet.

Hvis du vil bli med i neste møte med videoenheten, kan du merke av for Bli med i møte med dette videosystemet.

Hvis du er koblet til en lokal enhet, kan du også dele innhold lokalt.

Hvis du vil dele innhold lokalt på videoenheten, kan du velge Del på enhet. Hvis du vil slutte å dele, kan du velge Avslutt deling.

I preferansene kan du sjekke kontoinnstillingene dine, velge møtevarsler, aktivere programtillegg du vil bruke med Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen og mer.

Gjør et av følgende for å få tilgang til preferansene:

 • I Windows velger du tannhjulikonet øverst til høyre i Cisco Webex Meetings-appen. Velg deretter Preferanser i rullegardinlisten.

 • På Mac velger du Cisco Webex Meetings på appmenyen. Velg deretter Preferanser i rullegardinlisten.

 1. Bruk fanene til å navigere gjennom preferansene dine. Du kan endre følgende:

  • Generelt – Aktiver appen, slik at den alltid vises på skrivebordet og åpnes når du slår på datamaskinen.

  • Konto – Vis brukernavnet, URL-adressen til Webex-nettstedet og e-postadressen du bruker i appen.

  • Mitt personlige rom – Vis navnet, koblingen, nummeret, videoadressen og verts-PIN-koden til ditt personlige rom i appen.

  • Alternativ for å bli med i møte – Velg videoenhet, datamaskinlyd, telefon og kamera, tilkobling på forhånd, slik at det er færre trinn for å bli med i et møte. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi preferanser for møtedeltakelse i Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen og -mobilappen.

  • Telefonnummer – Vis og rediger eksisterende telefonnumre og fjern de siste telefonnumrene. Når du klikker på Rediger, kommer du til Webex-nettstedet der du kan oppdatere og lagre de nye numrene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrere telefonnumre i preferanser for Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen og -mobilappen.

  • Kalender – Velg kalenderinnstillingene du vil at møtelisten skal vise.

  • Varsler – Aktiver varsler for møtene dine, og velg når du mottar dem. I Windows kan du slå på veksleknappen for å motta varsel om:

   • Varsel i møte høres når du mottar en chatmelding.

   • Deltakerhandling høres når en deltaker blir med i et møte, forlater et møte og rekker opp en hånd.


   Disse funksjonene er ikke tilgjengelige på Mac.

  • Videosystemer – Aktiver automatisk oppdagelse for å pare med enheter i nærheten samt velge å ringe videosystemet mitt.

 2. Når du er ferdig med å endre preferansene, kan du velge Lagre eller Bruk

Finn ut hvordan du starter og blir med i møter, viser kommende møter, kobler til en enhet og endrer preferansene dine. Ta en titt på denne infografikken for å finne ut mer om Webex Meetings-skrivebordsappen for verter.

Du kan starte et møte fra Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen på mer enn én måte. Fra instrumentbordet kan du velge for å starte et møte i ditt personlige rom.

Hvis du vil starte et møte du har planlagt, kan du velge Start-knappen ved siden av møtenavnet under Kommende møter.


Start-knappen vises opptil fem minutter før de planlagte møtene.

Hvis du allerede har koblet til en videoenhet, starter du møtet automatisk på den enheten når du klikker på Start.

I feltet Bli med i et møte kan du angi et møtenummer, en møtekobling, en videoadresse eller vertens personlige rom-ID og trykke på Enter for å bli med.


Du finner vertens personlige rom-ID i Personlig rom-koblingen. Hvis for eksempel Personlig rom-koblingen er example.webex.com/meet/jparker, er vertens personlige rom-ID jparker.

Du kan også velge Bli med-knappen ved siden av møtenavnet i listen Kommende møter.


Bli med-knappen vises opptil 15 minutter før et planlagt møte, avhengig av vertens preferanser.

Klikk på feltet Bli med i et møte, og velg et av profilbildene i listen Nylige personlige rom for å bli med i et personlig rom du nylig har blitt med i. Hvis du vil se andre rom du nylig har blitt med i, kan du velge ikonet Mer.

Hvis du allerede har koblet til en videoenhet, blir du automatisk med i møtet via den enheten når du klikker på Bli med.

Du kan vise en liste over planlagte møter under Kommende møter. Du kan velge for å planlegge et møte via Webex-nettstedet eller Microsoft Outlook.


Du kan gå til Preferanser for å aktivere eller endre hvordan du planlegger møtene fra kalenderen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Angi preferanser.

Velg ved siden av datoen under Kommende møterKalender, og vis deretter møtelisten for en hvilken som helst kalenderdato.

Bruk alternativet Koble til en enhet for å se etter kompatible videoenheter som kan pares med Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen. Du kan koble til lokale eller skyregistrerte videoenheter ved hjelp av de samme trinnene.

Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen lytter etter ultralydsignaler fra Webex-enheter ved hjelp av mikrofonen på datamaskinen for å opprette tilkoblingen. Ingen lyd lagres eller sendes til Cisco.

Når Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen oppdager en videoenhet i nærheten, kan du velge å koble til den og bli med i et møte via den enheten. Hvis du er koblet til en enhet, kobles enheten automatisk til møtet når du klikker på Bli med.

Hvis du vil bli med i neste møte med videoenheten, kan du velge Bli med i møte med dette videosystemet.

Hvis du er paret med en enhet, kan du også dele innhold lokalt ved hjelp av en Webex-delingsenhet eller en videoenhet.


Denne funksjonen er bare tilgjengelig for Cisco Webex Control Hub-administrerte nettsteder eller for administrerte nettsteder for Cisco Webex-nettstedsadministrasjon som er koblet til Control Hub. Ta kontakt med nettstedsadministratoren for å finne ut hvor nettstedet er administrert.

I preferansene kan du sjekke kontoinnstillingene dine, velge møtevarsler, aktivere programtillegg du vil bruke med Cisco Webex Meetings-skrivebordsappen og mer.

Gjør et av følgende for å få tilgang til preferansene:

 1. Åpne Webex Meetings-skrivebordsappen, og logg på.

 2. I Windows velger du tannhjulikonet øverst til høyre i Cisco Webex Meetings-appen. Velg deretter Preferanser i rullegardinlisten.

  På Mac velger du Cisco Webex Meetings på appmenyen. Velg deretter Preferanser i rullegardinlisten.

 3. Klikk på Lagre for hver preferanse du angir.

 4. Du kan endre følgende:

  • Generelt – Angi hvordan du vil at programmet skal åpnes når du slår på datamaskinen.

  • Konto – Vis brukernavnet, e-postadressen og URL-adressen til Webex-nettstedet. Velg Endre hvis du vil bruke en annen URL-adresse for Webex-nettstedet.

  • Møter – Velg innstillinger for Kalender og Møt nå. Angi standardalternativer for hurtigmøter du starter med Møt nå. Avhengig av nettstedsinnstillingene kan du også velge om hurtigmøtene skal finne sted i ditt personlige rom. Personlig rom-koblingen og videoadressen din er også tilgjengelig her hvis du vil kopiere dem for å dele med andre.


   Windows: Hvis du vil bruke Webex Meetings-integreringen i Microsoft Outlook, må den være aktivert i preferansene. Hvis du vil aktivere den, kan du gå til Preferanser > Integreringer.

  • Varsel – Bruk rullegardinalternativet til å velge hvor lenge før et møte du vil motta en påminnelse.

  • Videoenheter – Koble datamaskinen til en videoenhet. Veksle glidebryteren for å oppdage enheter i nærheten automatisk.

  • Integreringer – Koble Webex Meetings-skrivebordsappen til kalenderen, Microsoft Office og nettleserne.