1

Fra kundevisningen i https:/ / admin.webex.com går du til Innstillinger, blar til Integreringer og klikker på Administrer.

2

Finn riktig integrering for din utgivelse av Webex Expert on Demand:

  • Søk etter og velg Tilkoblet arbeider-integreringen for Webex Expert on Demand 1.5.1 eller nyere.
  • Søk etter og velg Ekstern arbeider-integreringen for Webex Expert on Demand 1.5.0 eller nyere.
3

Velg Tillat tilgang i Oversikt-vinduet.

4

Angi Tilgang for nye brukere til , klikk på Alle brukere for å gi denne tillatelsen til alle brukerne, og klikk deretter på Lagre.