1

Iz prikaza klijenta u programu https:/ / admin.webex.compostavke , pomerite se do stavke Integracije , a zatim izaberite stavku Upravljanje.

2

Pronađite ispravnu integraciju za vaše izdanje Webex Eksperta na zahtev:

  • Za Webex Eksperta na zahtev 1.5.1 ili noviju, potražite i izaberite integraciju povezanog radnika.
  • Za Webex eksperta na zahtev 1.5.0 ili starijeg, potražite i izaberite integraciju daljinskog radnika.
3

U prozoru Pregled izaberite stavku Dozvoli pristup.

4

Prebacite access za nove korisnike na"Dalje"kliknite na dugme "Svi korisnici" da biste dali ovu dozvolu svim korisnicima, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.