1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går dutill Inställningar ,bläddrar till Integrationer och klickar sedan på Hantera .

2

Hitta korrekt integrering för din version av Webex Expert påbegäran:

  • För Webex-expert på begäran 1.5.1 eller senare kan du söka efter och välja Connected Worker-integrering.
  • För Webex-expert på begäran 1.5.0 eller tidigare ska du söka efter och välja Remote Worker-integreringen.
3

I fönstret Översikt väljer du Tillåt åtkomst.

4

Växla åtkomst för nya användare till På , klicka på Alla användare för att ge behörighet till alla dina användare och klicka sedan på Spara.