Jeżeli łącze publiczne zostanie usunięte, użytkownicy chcący wyświetlić nagranie muszą się zalogować w witrynie programu Webex.

1

W lewym pasku nawigacyjnym kliknij opcję Nagrania.

Na stronie Moje nagrane spotkania widać nagrania wszystkich spotkań, wydarzeń i sesji szkoleniowych w programie Webex, które były przez Ciebie prowadzone i zostały nagrane.

Moje nagrane spotkania
2

Wybierz UdostępnijUdostępnij obok nazwy nagrania.

3

W oknie dialogowym Udostępnij nagranie zredaguj wiadomość e-mail, którą roześlesz:

  • Wprowadź adresy e-mail wszystkich odbiorców, oddzielając je przecinkami.

  • Wpisz treść, którą chcesz przekazać.

  • Określ, kto może wyświetlać nagranie. Jeśli kiedykolwiek chcesz, aby nagranie było niedostępne dla wszystkich osób, które mają dostęp do łącza, wybierz, Przełącz aby wyłączyć łącze, a następnie wybierz przycisk OK.

  • Aby uniemożliwić nieautoryzowanym użytkownikom dostęp do nagrania, zaznacz pole wyboru Zabezpieczenie hasłem i wprowadź hasło, które muszą wprowadzić odbiorcy chcący odtworzyć nagranie.

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Każdemu odbiorcy zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca łącze do nagrania.
Wiadomość e-mail z łączem do nagrania