Użyj następującego przepływu pracy podczas wdrażania i instalowania urządzenia.

Zanim rozpoczniesz

Webex Share ma na celu szybkie i łatwe wdrożenie w miejscu pracy, ale użytkownik musi być zaznajomiony z dokumentacją. Przed wdrożeniem Webex Share należy zapoznać się z poniższymi tematami:

 • Webex Share wymagania i wymagania

 • Webex Share sprawdzone procedury

 • Obsługiwane przeglądarki Webex Share

 • Obsługiwane języki dla Webex Share

  Komenda lub działalność Przeznaczenie
1

Przygotuj środowisko w celu Webex Share.

Przed zainstalowaniem Webex Share należy utworzyć obszar roboczy i dodać usługi do urządzenia. Jeśli kod aktywacyjny wygaśnie, Utwórz nowy. Jeśli to konieczne, skonfiguruj serwer proxy i Generuj certyfikat.


 

Po uaktywnieniu urządzenia nie można uzyskać dostępu do jego ustawień sieciowych ani zmienić jego ustawienia, nie resetując fabrycznie

2

Nawiązywanie połączeń i aktywowanie Webex Share.

połącz Webex Share z ekranem wyświetlaczowym W razie potrzeby Generuj certyfikaty

3

należy sparować Webex Share.

Podłącz urządzenie do narzędzia spotkania.

4

dostosowywanie Webex Share przy użyciu funkcji.

Skonfiguruj ustawienia stosownie do potrzeb.

Aby można było korzystać z Webex Share , urządzenie można skojarzyć z lokalizacją fizyczną.

1

W widoku klient w https://admin.webex.com przejdź do obszaru roboczego > Zarządzanie , a następnie kliknij przycisk Dodaj obszar roboczy .

2

Wprowadź nazwę obszaru roboczego (na przykład nazwę pokoju fizycznego), a następnie wybierz opcję typ pokoju i Dodaj jego pojemność. Następnie kliknij przycisk Dalej.

3

Wybierz opcję Cisco Webex pokoje , a następnie kliknij przycisk dalej.

Pojedynczą spacją może być tylko jeden typ urządzenia. Można na przykład dodać maksymalnie 10 telefonów biurkowych do lobby lub jednego Webex urządzenia biurowego, ale nie kombinację tych dwóch.

4

Wybierz opcję Webexnia połączenia (1:1 połączenia, inny niż PSTN) (domyślnie). Mimo że usługa połączenia nie ma zastosowania do Webex Share , należy wybrać ustawienie domyślne, aby przejść do następnego kroku.

5

Dodatkowego Przełącz usługę kalendarza, aby umożliwić wypchnięcie na tym urządzeniu jednego przycisku (OBTP), a następnie kliknij przycisk dalej

6

Po przełączeniu w usłudze kalendarza wprowadź lub wklej adres e-mail skrzynki pocztowej kalendarza dla urządzenia biurowego. Jest to adres e-mail używany do planowania spotkań.

 • W przypadku urządzeń, które zostaną zaplanowane w Kalendarzu Google, wprowadź adres e-mail zasobu Google z sieci G 2007 (> kalendarza ).

 • W przypadku urządzeń, które zostaną zaplanowane w programie Microsoft Exchange lub pakiecie Office 365, wprowadź adres e-mail pokoju.

7

Kliknij przycisk dalej i Utwórz kod aktywacyjny.

Jeśli korzystasz z certyfikatów, przed uaktywnieniem należy wdrożyć certyfikat na Webex Shareie.

Jeśli Twoja organizacja korzysta z zapór, możesz skonfigurować serwer proxy, aby użytkownicy mogli łączyć się z osobami spoza organizacji. Za filtrowanie tego połączenia odpowiada serwer proxy.

1

Podłącz Webex Share, jak pokazano w wydrukowanym dokumencie Zacznijmy, znajdującym się w pudełku.

 • Połączenie przewodowe (Ethernet): Telewizor wyświetla adres IP usługi Webex Share i monituje o wprowadzenie tego adresu IP w przeglądarce internetowej.
 • Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi): Na ekranie telewizora zostanie wyświetlona Webex Share Wi-Fi SSID a następnie zostanie wyświetlony monit o nawiązanie połączenia z tą siecią.
2

Przejdź do strony www urządzenia.

 • Obciążony W przeglądarce internetowej (za pomocą laptopa lub urządzenia przenośnego) wprowadź Webex Share adres IP, aby uzyskać dostęp do strony urządzenie.
 • Wi-Fi: W przypadku podanego hasła nawiąż połączenie (z laptopa lub urządzenia przenośnego) z siecią Webex Share Wi-Fi, aby uzyskać dostęp do strony urządzenie.
3

Kliknij opcję Ustaw serwer proxy , kliknij przycisk Edytuj i Wypełnij wymagane pola w miarę potrzeb.

 • Użytkownika Użyj standardowego URI.

  Przykład: example.mycompany.com: 80

 • Dodatkowego Wprowadzona W razie potrzeby wprowadź wartość dla uwierzytelniania.

 • Dodatkowego Je W razie potrzeby wprowadź wartość dla uwierzytelniania.

 • Dodatkowego Potwierdź hasło: Wprowadź to samo hasło, które zostało wprowadzone w polu hasło

4

Kliknij przycisk Zapisz.

Kod aktywacyjny jest generowany podczas tworzenia obszarów roboczych w koncentratorze sterowania. Jednak kod wygasa po 7 dniach, więc użytkownicy mogą wymagać nowej.

1

W widoku klient w https://admin.webex.com przejdź do obszaru roboczego.

2

Wyszukaj obszary robocze skojarzone z urządzeniem i wybierz je.

3

Kliknij przycisk Generuj kod aktywacyjny

Kod jest wyświetlany na ekranie komputera.
4

Wprowadź kod aktywacyjny na urządzeniu.

Webex Share funkcje

Po dodaniu Webex Share do Cisco Webex Control Hub można je dodać do urządzenia. W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z obsługiwanych funkcji.


Niektóre funkcje Webex Share wymagają sterowania elektroniką (CEC), dlatego łączą Webex Share z portem HDMI-CEC wyświetlanym na wyświetlaczu Dodatkowe informacje znajdują się w dokumentacji ekranu.

Webex Share funkcji

Opis i więcej informacji

Podpisy cyfrowe

Można wyświetlać zawartość niestandardową na wyświetlaczu, na przykład informacje o treści reklamowej, informacja o marce, osobie odwiedzającej i o wewnętrznych informacjach o pracownikach, konsole i kalendarze

Kalendarz pokoju

Pojawią się spotkania zaplanowane w pokoju konferencyjnym.

Udział gości bezprzewodowych

Użytkownicy współdzielą zawartość bezprzewodową z dowolnym Webex zarejestrowanym urządzeniem pokojowym bez użycia konta

Ta funkcja nie wymaga żadnej konfiguracji. Jednak na niektórych ekranach, obrazy wspólne zniekształcają się tak, że może być konieczna regulacja ustawień ekranu wyświetlania. Można na przykład dostosować ustawienia ostrości lub zmienić tryb zdjęć na komputer lub równoważne. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumentacji dołączonej do ekranu wyświetlacza.