Använd följande arbetsflöde när du distribuerar och installerar enheten.

Innan du börjar

Webex Share är utformat så att du snabbt och enkelt kan distribuera det på din arbetsplats, men du måste känna till dokumentationen. Innan du distribuerar Webex Share bör du läsa följande avsnitt:

 • Specifikationer och krav för Webex Share

 • Webex Share bästa metoder

 • Webbläsare som stöds för Webex Share

 • Språk som stöds för Webex Share

1

Förbered din miljö för Webex Share.

Innan du installerar Webex Share skapar du en arbetsyta och lägger till tjänster på enheten. Om aktiveringskoden har upphört att gälla genererar du en ny. Om det behövs anger du en proxy och genererar ett certifikat.


 

När du har aktiverat enheten kan du inte komma åt eller ändra dina nätverksinställningar utan att göra en fabriksåterställning.

2

Anslut och aktivera din Webex Share.

Anslut Webex Share till bildskärmen. Skapa vid behov dina certifikat.

3

Parkoppla Webex Share.

Anslut din enhet till ditt mötesverktyg.

4

Anpassa din Webex Share med funktioner.

Konfigurera inställningarna efter dina behov.

Innan du kan använda Webex Share kopplar du enheten till en fysisk plats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Management > Workspace och klickar påLägg till arbetsyta.

2

Ange ett namn på arbetsytan (till exempel namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj Cisco Webex Rum enhet och klicka på Nästa.

Du kan bara ha en typ av enhet i ett enskilt utrymme. Du kan till exempel lägga till upp till 10 skrivbordstelefoner i en lobby eller en Webex rumsenhet, men inte en kombination av båda.

4

Välj Ring på Webex (1:1-samtal, icke-PSTN) (standard). Även om en samtalstjänst inte gäller för Webex Share väljer du standardinställningen för att gå vidare till nästa steg.

5

(Tillval) Växla till kalendertjänst så att andra kan använda ett knapptryck (OBTP) på den här enheten och klicka sedan på Nästa.

6

Om du har växlat till kalendertjänsten anger du eller klistrar in e-postadressen till kalenderbrevlådan för rumsenheten. Det här är den e-postadress som används för att schemalägga möten.

 • För enheter som ska schemaläggas i Google Calendar anger du Google-resursens e-postadress från G Suites (Kalender > Resurser).

 • För enheter som ska schemaläggas i Microsoft Exchange eller Office 365, anger du e-postadressen till rummets brevlåda.

7

Klicka på Nästa och generera din aktiveringskod.

Om du använder certifikat distribuerar du certifikatet till Webex Share innan du aktiverar det.

Om företaget använder brandväggar kan du vill ställa in en proxyserver så att användarna kan ansluta till personer utanför företaget. Proxyservern ansvarar för att filtrera den anslutningen.

1

Anslut Webex Share som visas i det utskrivna Kom igång-dokumentet som finns i lådan.

 • Kabelanslutning (Ethernet): Din TV visar IP-adressen till Webex Share och uppmanar dig att ange adressen i din webbläsare.
 • Trådlös anslutning (Wi-Fi): Din TV visar SSID för Webex Share och du uppmanas att ansluta till nätverket.
2

Öppna enhetens webbsida.

 • Ethernet: I din webbläsare (från din dator eller mobilenhet) anger du IP-adressen till Webex Share för att öppna enhetssidan.
 • Trådlöst nätverk: Med det angivna lösenordet ansluter du (från din dator eller mobilenhet) till det trådlösa nätverket för Webex Share för att öppna enhetssidan.
3

Klicka på Ange proxy, klicka på Redigera och fyll i de obligatoriska fälten efter behov.

 • Proxy: Använda en URI-standard.

  Exempel: exempel.mittbolag.com:80

 • (Valfritt) Användarnamn: Ange ett värde om det behövs vid autentisering.

 • (Valfritt) Lösenord: Ange ett värde om det behövs vid autentisering.

 • (Valfritt) Bekräfta lösenord: Ange samma lösenord som du angav i fältet Lösenord.

4

Klicka på Spara.

Du genererar din aktiveringskod när du skapar dina arbetsytor i Control Hub. Men koden upphör att gälla efter 7 dagar så användare kan behöva en ny.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Arbetsytor.

2

Sök efter de arbetsytor som är kopplade till din enhet och välj den.

3

Klicka på Generera en aktiveringskod.

Koden visas på datorskärmen.
4

Ange aktiveringskoden på din enhet.

När du har lagt till Webex Share i Cisco Webex Control Hub kan du lägga till funktioner på enheten. Följande tabell visar några av de funktioner som stöds.


 

För vissa Webex Share-funktioner krävs CEC (Consumer Electronics Control), så anslut Webex Share till en HDMI-CEC-port på skärmen. Mer information finns i skärmens dokumentation.

Tabell 1. Webex Share funktioner

Webex Share funktion

Beskrivning och mer information

Digital signering

Du kan visa anpassat innehåll på skärmen, som reklam och varumärkesinformation, information om besökare och egna anställda, instrumentpaneler och kalendrar.

Rumskalender

Du kan se vilka möten som har schemalagts i ditt konferensrum.

Trådlös delning för gäster

Användare delar innehåll trådlöst till alla Webex-registrerade rumsenheter utan konto.

Den här funktionen behöver inte konfigureras. Men på vissa bildskärmar förvrängs bilder som delas så att du kan behöva justera inställningarna för skärmen. Du kan till exempel ändra inställningen för skärpa eller ändra bildläget till Dator eller motsvarande. Mer information finns i dokumentationen som medföljde skärmen.