Använd följande arbetsflöde när du distribuerar och installerar enheten.

Innan du börjar

Webex Share är utformad så att du snabbt och enkelt kan distribuera den på din arbets plats, men du måste känna till dokumentationen. Innan du distribuerar dina Webex Share bör du läsa följande avsnitt:

 • Webex Share specifikationer och krav

 • Webex Share bästa metoder

 • Webbläsare som stöds för Webex Share

 • Språk som stöds för Webex Share

  Kommando eller åtgärd Syfte
1

Förbered din miljö för Webex Share.

Innan du installerar Webex Share skapar du en arbets plats och lägger till tjänster till enheten. Om aktiverings koden har gått ut skapar du en ny. Du kan ange en proxy och skapa ett certifikat om det behövs.


 

När du har aktiverat enheten kan du inte komma åt eller ändra dina nätverksinställningar utan att göra en fabriksåterställning.

2

Anslut och aktivera din Webex Share.

Anslut din Webex Share till skärmen. Skapa vid behov dina certifikat.

3

Para in dina Webex Share.

Anslut din enhet till ditt mötesverktyg.

4

Anpassa dina Webex Share med funktioner.

Konfigurera inställningarna efter dina behov.

Innan du kan använda Webex Share associerar du enheten till en fysisk plats.

1

Från kund-vyn i https://admin.webex.com går du till hantering > arbets platser och klickar på Lägg till arbets plats.

2

Ange ett namn på arbetsytan (till exempel namnet på det fysiska rummet), välj rumstyp och lägg till kapacitet. Klicka sedan på Nästa.

3

Välj Cisco Webex rum enhet och klicka på nästa.

Du kan bara ha en typ av enhet i ett enskilt utrymme. Du kan till exempel lägga till upp till 10 skriv bords telefoner i en lobbyn eller en enda Webex rums enhet , men inte en kombination av båda.

4

Välj ring på Webex (1:1-samtal, icke-PSTN) (standard). även om en samtals tjänst inte gäller för Webex Share ska du välja standard för att gå vidare till nästa steg.

5

(Tillval) Växla till kalendertjänst så att andra kan använda ett knapptryck (OBTP) på den här enheten och klicka sedan på Nästa.

6

Om du har växlat till kalendertjänsten anger du eller klistrar in e-postadressen till kalenderbrevlådan för rumsenheten. Det här är den e-postadress som används för att schemalägga möten.

 • För enheter som ska schemaläggas i Google Calendar anger du Google-resursens e-postadress från G Suites (Kalender > Resurser).

 • För enheter som ska schemaläggas i Microsoft Exchange eller Office 365, anger du e-postadressen till rummets brevlåda.

7

Klicka på Nästa och generera din aktiveringskod.

Om du använder certifikat ska du distribuera certifikatet till din Webex Share innan du aktiverar det.

Om företaget använder brandväggar kan du vill ställa in en proxyserver så att användarna kan ansluta till personer utanför företaget. Proxyservern ansvarar för att filtrera den anslutningen.

1

Koppla in Webex Share enligt dokumentet Kom igång som finns i förpackningen.

 • Tråd bunden anslutning (Ethernet): Du ser IP-adressen för Webex Share på TV:n med en uppmaning om att ange den här adressen i en webbläsare.
 • Trådlös anslutning (Wi-Fi): Din TV visar Webex Share Wi-Fi SSID och uppmanar dig att ansluta till det nätverket.
2

Öppna enhetens webbsida.

 • Lokala I webbläsaren (från din bärbara dator eller mobil enhet) anger du Webex Share IP adress för att komma till sidan med enheten.
 • Wi-Fi: Med det angivna lösen ordet ansluter du (från din bärbara dator eller mobilen het) till Webex Share Wi-Fi nätverket för att komma till sidan enhet.
3

Klicka på Ange proxy, klicka på Redigera och fyll i de obligatoriska fälten efter behov.

 • Webbprogramproxy Använd en standard URI.

  Exempel: example.mycompany.com: 80

 • Mjuk Användarnamn Ange ett värde om det behövs för autentisering.

 • Mjuk Lösenordsskydd Ange ett värde om det behövs för autentisering.

 • Mjuk Bekräfta lösen ord: Ange samma lösen ord som du angav i fältet lösen ord.

4

Klicka på Spara.

Du skapar din aktiverings kod när du skapar dina arbets platser på kontroll navet. Men koden går ut efter sju dagar, så användare kan behöva en ny.

1

Från kund-vyn i https://admin.webex.com går du till arbets platser.

2

Sök efter de arbets platser som är kopplade till enheten och välj den.

3

Klicka på Generera en aktiveringskod.

Koden visas på datorskärmen.
4

Ange aktiveringskoden på din enhet.

Webex Share funktioner

När du har lagt till Webex Share till Cisco Webex Control Hub kan du lägga till funktioner till enheten. Följande tabell visar några av de funktioner som stöds.


För vissa Webex Share funktioner krävs CEC (Consumer Electronics Control) så att Webex Share kopplas till en HDMI-CEC-port på skärmen. Mer information finns i skärmens dokumentation.

Webex Share funktion

Beskrivning och mer information

Digital signering

Du kan visa anpassat innehåll på skärmen, som reklam och varumärkesinformation, information om besökare och egna anställda, instrumentpaneler och kalendrar.

Rumskalender

Du kan se vilka möten som har schemalagts i ditt konferensrum.

Trådlös delning för gäster

Användare delar innehåll trådlöst till alla Webex-registrerade rumsenheter utan konto.

Den här funktionen behöver inte konfigureras. Men på vissa bildskärmar förvrängs bilder som delas så att du kan behöva justera inställningarna för skärmen. Du kan till exempel ändra inställningen för skärpa eller ändra bildläget till Dator eller motsvarande. Mer information finns i dokumentationen som medföljde skärmen.