Kliknij pozycję Aktualizuj lokalizację w wyłączeniu odpowiedzialności służb ratowniczych i wprowadź swój aktualny adres.

Jeśli jesteś już zalogowany i zapomniałeś zaktualizować swoją lokalizację, przejdź do zdjęcia profilowego, a następnie wybierz opcję Pomoc > O > zrzeczenie się usługawaryjnych.

Kliknij pozycję Aktualizuj lokalizację w wyłączeniu odpowiedzialności służb ratowniczych i wprowadź swój aktualny adres.

Jeśli jesteś już zalogowany i zapomniałeś zaktualizować swoją lokalizację, przejdź do webex > Informacje o webex , anastępnie kliknij powiadomienia i zastrzeżenia.

Naciśnij pozycję Aktualizuj lokalizację w wyłączeniu odpowiedzialności służb ratowniczych i wprowadź swój aktualny adres.

Jeśli jesteś już zalogowany i zapomniałeś zaktualizować swoją lokalizację, dotknij zdjęcia profilowego, przejdź do pozycji Informacje , a następnie naciśnij pozycję Powiadomienia & Zastrzeżenia.