Przegląd

Webex obsługuje integrację z narzędziami do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), takimi jak VMware Workspace ONE Unified Endpoint Management (UEM). Narzędzia te umożliwiają aprowizowanie, konfigurowanie i kontrolowanie dostępu do aplikacji mobilnych wdrożonych w organizacji. Umożliwiają również monitorowanie, zarządzanie i zabezpieczanie firmowych urządzeń mobilnych używanych w organizacji.

Za pomocą Workspace ONE UEM można rejestrować Webex i zarządzać nim na urządzeniach osobistych (BYOD) i telefonach firmowych.

Ten dokument ułatwia zaimportowanie aplikacji Webex (dla systemu iOS lub Android) do katalogu aplikacji Workspace ONE UEM, skonfigurowanie aplikacji i rozpowszechnienie jej wśród użytkowników.

Wymagania wstępne

 • Potrzebne jest konto administratora Workspace ONE UEM.

 • Potrzebujesz konta administratora Webex.

 • Masz zarejestrowane urządzenia z systemem Android i/lub iOS zgodne z zasadami zabezpieczeń organizacji.

 • Użytkownicy muszą być obsługiwani w organizacji Webex (w centrum sterowania).

  Zobacz Sposoby dodawania użytkowników do organizacji Control Hub.

1

Zaloguj się do konsoli Workspace ONE UEM za pomocą https://[orgname].awmdm.com/ gdzie orgname to nazwa przypisana do organizacji.

2

W lewym okienku kliknij pozycję APLIKACJE I KSIĄŻKI , aby otworzyć stronę widoku listy.

3

Przejdź do karty Publiczne , a następnie kliknij dodaj aplikację.

4

Kliknij przycisk DODAJ APLIKACJĘ, a następnie wprowadź następujące informacje:

 • Platforma— Android
 • Źródło —wyszukaj w appstore
 • Nazwa— Cisco Webex
5

Kliknij przycisk Dalej, a następnie zatwierdź aplikację Webex i wymagane uprawnienia.

6

Na stronie Edytuj aplikację - Webex kliknij ZAPISZ I PRZYPISZ.

7

Po wyświetleniu strony Webex Assignment (Przypisanie Webex) wybierz wartości w polach Grupy przydziałów i Metoda dostarczaniaaplikacji.

8

Kliknij pozycję Konfiguracja aplikacji na stronie Webex – Przypisanie , włącz opcję Wyślij konfigurację , a następnie wybierz parametry konfiguracji aplikacji, które chcesz zastosować do aplikacji Webex, a następnie kliknij przycisk UTWÓRZ .

Tabela 1. Parametry konfiguracyjne aplikacji Webex dla konfiguracji systemu Android w Workspace ONE
Nazwa konfiguracjiWartośćOpis

Wymuś logowanie FedRAMP Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Jeśli ta opcja jest zaznaczona, Webex kieruje użytkowników Androida do zalogowania się do naszego dedykowanego klastra dla Webex dla klientów rządowych.
Wymuś ekran blokady MDM Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Jeśli ta opcja jest zaznaczona, włącza wymagania dotyczące ekranu blokady dla użytkowników Androida.
Identyfikator organizacji MDM Kopiowanie z konta usługi Control Hub > identyfikatora organizacji Konfiguruje identyfikator organizacji Webex jako unikatowy identyfikator dla procesu uruchamiania aplikacji Webex.
Zmienna, w której można umieścić adresy e-mail ${userEmailAddress}

Umożliwia serwerowi EMM wstępne wypełnianie adresów e-mail użytkowników podczas logowania.

Mapowanie zmiennej adresu e-mail userEmailAddress do login_hint Zmienna Webex, aby wstępnie wypełnić adres e-mail użytkownika do logowania.

WebView do logowania Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Jeśli ta opcja jest zaznaczona, umożliwia aplikacji używanie WebView do przepływu logowania autoryzacji.
9

Kliknij ZAPISZ przypisanie, a następnie OPUBLIKUJ , aby rozpowszechnić aplikację Webex na urządzeniach z systemem Android tej grupy.

Możesz użyć istniejącego skonfigurowanego profilu Androida dla aplikacji Webex, ale jeśli go nie utworzono, wykonaj następujące kroki, aby utworzyć nowy profil.

1

W konsoli Workspace ONE UEM przejdź do pozycji Urządzenia > profil i zasoby.

2

Kliknij DODAJ > Dodaj profil.

3

Po wyświetleniu strony Dodaj profil wybierz Android jako platformę.

4

W konfiguracji Nowego profilu przewiń do kategorii Ograniczenia i wybierz ograniczenia dla aplikacji służbowych i osobistych.

Zobacz sekcję Obsługiwane ograniczenia w tym artykule, aby uzyskać więcej informacji.

1

W lewym okienku kliknij pozycję APLIKACJE I KSIĄŻKI , aby otworzyć stronę WIDOK LISTY.

2

Przejdź do karty Publiczne , a następnie kliknij dodaj aplikację.

3

Wprowadź następujące informacje:

 • Platforma —Apple iOS
 • Źródło — wyszukajw appstore
 • Nazwa —Cisco Webex
4

Kliknij przycisk Dalej, wybierz Cisco Webex , a następnie zostanie wyświetlona strona Dodaj aplikację – Webex .

5

Kliknij ZAPISZ i PRZYPISZ.

6

Na stronie Webex – Assignment (Przypisanie Webex)kliknij opcję Dystrybucja (Dystrybucja ) i wybierz grupę przypisańużytkowników Webex.

7

Kliknij opcję Konfiguracja aplikacji i włącz opcję Wyślij konfigurację.

8

Wprowadź parametry konfiguracji aplikacji:

Tabela 2. Konfiguracje aplikacji Webex w wersji dla systemu iOS
Klucz konfiguracjiTyp wartościWartość konfiguracjiOpis

orgIdentifier

Struna

Unikatowy identyfikator organizacji

Identyfikator organizacji jest dostępny w centrum sterowania: wybierz zarządzanie > konto, a następnie uzyskaj wartość z identyfikatora organizacji.

copyAndPasteWyłączone Boolowski PRAWDZIWY Wyłącz kopiowanie z aplikacji WebEx do innej niezarządzanej aplikacji
login_hint Struna {EmailAddress}

Zamapuj zmienną adresu e-mail userEmailAddress na zmienną Webex, aby wstępnie wypełnić adres e-mail użytkownika do zalogowania.login_hint

Te zmienne i ich użycie różnią się w zależności od dostawcy, dlatego można znaleźć zmienną adresu e-mail użytkownika, zapoznaj się z dokumentacją produktu vmware.

pinLockCzas trwania Liczba całkowita "Liczba" Wspomnij o wartości liczbowej w sekundach Określa czas w sekundzie bezczynności aplikacji Webex i wyświetla ekran blokady PIN
fedRampEnabled Boolowski PRAWDZIWY Zezwalaj tylko użytkownikom mobilnym na logowanie się do klastra Webex FedRamp
9

Kliknij utwórz przypisanie, a następnie ZAPISZ i OPUBLIKUJ na urządzeniach przenośnych użytkowników.

Kod dostępu/TouchID

Zezwalaj użytkownikom na konfigurowanie kodu dostępu lub touchID. Użytkownik jest proszony o wprowadzenie hasła podczas uruchamiania aplikacji Webex z urządzenia mobilnego.

Maksymalna liczba prób podania kodu PIN

Zdefiniuj maksymalną liczbę przypadków, w których użytkownik może wprowadzić nieprawidłowy kod PIN.

Zarządzane otwarte/udostępnianie dokumentów

Zezwalaj na udostępnianie dokumentów z aplikacji Webex App innym aplikacjom zarządzanym przez zasady.

Zapobiegaj tworzeniu kopii zapasowych aplikacji

Uniemożliwiaj użytkownikom zapisywanie danych aplikacji Webex w usłudze tworzenia kopii zapasowych Systemu Android / iOS.

Wyłącz przechwytywanie ekranu

(Android) Blokuj przechwytywanie ekranu i funkcje Asystenta Google.

W przypadku użytkowników systemu iOS to ograniczenie jest konfigurowane na poziomie systemu operacyjnego.

Zdalne czyszczenie aplikacji

Umożliwia zdalne czyszczenie aplikacji Webex na urządzeniu mobilnym.

Wyłącz kopiowanie i wklejanie

Uniemożliwiaj użytkownikom korzystanie z funkcji kopiowania i wklejania między aplikacją Webex a innymi niezarządzanymi aplikacjami. Można jednak zezwolić na kopiowanie i wklejanie z innymi aplikacjami zarządzanymi przez zasady firmowe.