schedule a webinar

Počet ľudí, ktorých môžete pozvať na webinár, závisí od zakúpenej licencie. Webináre môžu zahŕňať až 10 000 ľudí. Naplánujte si webový seminár v zobrazení webového vysielania pre viac ako 10 000 účastníkov.

Webináre v zobrazení webového vysielania nie sú k dispozícii pre Webex for Government.

Po naplánovaní webinára dostanete potvrdzovací e-mail a e-mail, ktorý chcete poslať účastníkom.

1

Prihláste sa do Používateľské centrum, kliknite na Stretnutia a potom kliknite na Rozvrh rozbaľovacej ponuky a vyberte Naplánujte si webinár.

2

(Voliteľné) Ak máte nejaké uložené šablóny webinára, vyberte jednu z Šablóny webinárov rozbaľovacej ponuky.

3

Pridajte základy poskytnutím nasledujúcich informácií:

 • Téma—Vyberte si tému, ktorú ľudia poznajú a nadchnú.
 • Dátum a čas—Uveďte, kedy sa koná webinár. Ak pozývate ľudí z rôznych časových pásiem, kliknite na Plánovač časových pásiem takže si môžete nájsť čas, ktorý bude vyhovovať každému.
 • Maximálny počet účastníkov—Vyberte maximálny počet účastníkov a či chcete webový seminár v zobrazení webového vysielania. Pozri Porovnajte skúsenosti na webinároch Webex Pre viac informácií.
 • Panelisti—Zadajte e-mailové adresy ľudí, ktorých pozývate, aby vám pomohli spustiť váš webinár. Na webinári môžete mať až 500 účastníkov diskusie. Ak majú účet na tejto stránke, môžete si vybraťvedľa ich mena, ak chcete, aby boli spoluhostiteľmi.
 • Program webinára— Pridajte akýkoľvek kontext alebo podrobnosti, ktoré chcete, aby vaši účastníci mali o nadchádzajúcom webinári.
4

V Bezpečnosť časti, pridajte nasledujúce informácie:

 • Heslo webinára—Použite poskytnuté heslo alebo zadajte svoje vlastné. Účastníci musia zadať toto heslo, aby sa mohli pripojiť k vášmu webináru.
 • Heslo panelistu—Použite poskytnuté heslo alebo zadajte svoje vlastné. Účastníci panelu musia zadať toto heslo, aby sa mohli stať súčasťou vášho panelu webinára. Ak panelisti nezadajú toto heslo pri pripájaní sa k vášmu webináru, pripoja sa ako účastník.

   

  Ak má člen panelu účet na tej istej stránke, na ktorej sa koná webinár, stačí sa prihlásiť. Ak nemajú účet na rovnakom webe, zobrazí sa výzva na zadanie tohto hesla člena panelu.

  Odhlásiť sa Úlohy vo webových seminároch Webex informácie o rozdieloch medzi rôznymi rolami.

 • Pripojte sa pred hostiteľom—Umožnite účastníkom diskusie a účastníkom pripojiť sa k vášmu webináru a účastníkom diskusie pripojiť svoj zvuk pred začiatkom webinára.
 • Vyžadovať účet—Ak chcete, aby účastníci mali účet Webex na tejto stránke, aby sa mohli pripojiť k webináru, začiarknite toto políčko.

  Skontrolujte Obmedziť webinár iba na pozvaných účastníkov ak chcete webinár obmedziť len na pozvaných účastníkov. Týmto sa vypne webinár možnosti registrácie.

5

V Možnosti pripojenia zvuku časti, pridajte nasledujúce informácie:

 • Typ zvukového pripojenia
  • Webex Audio – vyberte, či chcete podporovať možnosti volania, spätného volania a zvuku počítača. Potom môžete zahrnúť aj bezplatné a globálne telefónne čísla a nastaviť vstupné a výstupné tóny, aby ste počuli, keď sa niekto pripojí k webináru alebo ho opustí.

    
   Pri používaní Webex Audio s Oznámte meno panelistov, ktorí vyberú Na zvuk použite počítač možnosť nemôže zaznamenať a oznámiť ich mená
  • Použiť iba VoIP – obmedzuje všetkých účastníkov diskusie na používanie zvuku z počítača.
  • Iná telekonferenčná služba – umožňuje vám zadať informácie o telekonferencii tretích strán.
  • Žiadny – žiadny zvuk.
 • Stlmiť panelistu
  • Povoliť hostiteľovi a ďalším hostiteľom zrušiť stlmenie účastníkov (moderovaný režim zrušenia stlmenia) – hostitelia a pomocní hostitelia môžu zrušiť stlmenie účastníkov a videozariadenia založené na protokole SIP priamo bez odoslania žiadosti o zapnutie zvuku.
  • Povoliť účastníkom diskusie zapnúť si zvuk na webinári – ak sa rozhodnete ignorovať účastníkov diskusie, keď sa pripoja, výberom tejto možnosti im umožníte zapnúť zvuk počas webinára.
   • Túto možnosť nevyberajte, ak chcete, aby panelistov mohol zrušiť stlmenie iba hostiteľ alebo spoluhostiteľ.
  • Vždy ignorovať účastníkov diskusie, keď sa pripájajú k webináru – automaticky stlmí účastníkov diskusie, keď sa pripoja k webináru.
6

Kliknite Pokročilé nastavenia ak chcete pridať cvičnú reláciu, povoľte prestávkové relácie, pridať tento webinár do existujúceho seriálu alebo a nový seriál, ktorý vytvoríte, zapnúť simultánne tlmočenie, vyžadovať registrácia, posielať e-mailové pripomienky, a viac.

7

Kliknite Rozvrh naplánovať svoj webinár.


 

Keď naplánujete webinár, účastníci automaticky dostanú e-mailové pripomienky pomocou predvolenej šablóny. Ak chcete prispôsobiť šablónu e-mailu a odoslať pripomienky neskôr, zrušte začiarknutie Automaticky odoslať e-mailové pozvánky všetkým účastníkom po kliknutí na Naplánovať, potom postupujte podľa pokynov v Prispôsobte si šablóny e-mailov na webinároch Webex.

Po naplánovaní webinára si ho môžete vybrať zo svojho kalendára a urobiť jeden z nasledujúcich krokov:
8

Po naplánovaní webinára môžete kliknúťstiahnuť súbor .ics alebo pridať webinár do svojho kalendára Google alebo Microsoft Office 365.

9

Dostanete e-mail, ktorý prepošlete účastníkom, aby ste ich pozvali na webinár.

Po naplánovaní webinára kliknite Uložiť ako šablónu zachrániť tieto možnosti ako šablónu pre budúce použitie.