Liczba osób, które możesz zaprosić na webinarium, zależy od zakupionej licencji. Webinaria mogą obejmować do 10 000 osób. Zaplanuj webinarium w widoku webcastu dla ponad 10 000 uczestników.

Webinary w widoku webcast nie są dostępne dla Webex dla instytucji rządowych.

Po zaplanowaniu webinarium otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz wiadomość e-mail do przekazania uczestnikom.

1

Zaloguj się do witryny sieci Web, a następnie wybierz pozycję Spotkania.

2

(Opcjonalnie) Jeśli masz zapisane szablony webinarium, wybierz jeden z Szablony webinarium menu rozwijane.

3

Dodaj podstawowe informacje, podając następujące informacje:

 • Temat —Wybierz temat, który ludzie rozpoznają i którym się ekscytują.
 • Data i godzina — Określ, kiedy ma się odbyć webinarium. Jeśli zapraszasz osoby z różnych stref czasowych, kliknij przycisk Planer strefy czasowej dzięki czemu możesz znaleźć czas, który będzie najbardziej odpowiedni dla wszystkich.
 • Maksymalna liczba uczestników — wybierz maksymalną liczbę uczestników i określ, czy chcesz, aby webinarium było wyświetlane w widoku webcast. Zobacz Porównaj doświadczenia w Webex Webinars aby uzyskać więcej informacji.
 • Paneliści — Wprowadź adresy e-mail osób, które zapraszasz do pomocy w prowadzeniu webinarium. W webinarium może być do 500 panelistów. Jeśli mają konto w tej witrynie, możesz wybrać obok jego nazwy, jeśli chcesz, aby był współprowadzącym.
 • Dodaj tutaj kontekst lub szczegóły, które uczestnicy mają mieć na temat nadchodzącego wydarzenia.
4

W Bezpieczeństwo w sekcji, dodaj następujące informacje:

 • Hasło do webinarium — Użyj podanego hasła lub wprowadź własne. Aby dołączyć do webinarium, uczestnicy muszą wprowadzić to hasło.
 • Hasło panelisty — Użyj podanego hasła lub wprowadź własne. Paneliści muszą wprowadzić to hasło, aby dołączyć do panelu webinarowego. Jeśli paneliści nie wprowadzą tego hasła podczas dołączania do webinarium, dołączą jako uczestnik.

   

  Jeśli panelista ma konto w tej samej witrynie, w której prowadzone jest webinarium, wystarczy się zalogować. Jeśli nie mają konta w tej samej witrynie, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła panelisty.

  Wyewidencjonuj Role w Webex Webinars aby uzyskać informacje o różnicach między różnymi rolami.

 • Pozwól panelistom i uczestnikom dołączyć do wydarzenia, a panelistom połączyć dźwięk przed rozpoczęciem wydarzenia.
 • Wymagaj konta — Jeśli chcesz, aby uczestnicy mieli konta Webex w tej witrynie, aby dołączyć do webinarium, zaznacz to pole wyboru.

  Zaznacz pole wyboru obok Ogranicz webinarium tylko do zaproszonych uczestników jeśli chcesz ograniczyć webinarium tylko do zaproszonych uczestników. Spowoduje to wyłączenie webinarium opcje rejestracji .

5

W Opcje połączenia audio w sekcji, dodaj następujące informacje:

 • Typ połączenia audio
  • Wybierz opcję obsługi opcji wywołania, oddzwonienia i dźwięku komputera. Następnie możesz również dołączyć bezpłatne i globalne numery połączeń oraz ustawić dźwięki wejścia i wyjścia, aby usłyszeć, kiedy ktoś dołącza do wydarzenia lub go opuszcza.

    
   Podczas korzystania z Webex Audio z funkcją Announce Name paneliści, którzy wybierają opcję Użyj komputera do audio, nie mogą nagrywać i ogłaszać swoich nazwisk.
  • Używaj tylko VoIP — ogranicza wszystkich panelistów do korzystania z audio komputera.
  • Inna usługa telekonferencji — umożliwia wprowadzanie informacji o telekonferencjach innych firm.
  • Brak — brak dźwięku.
 • Wycisz panelistę
  • Zezwól prowadzącym i współprowadzącym na wyłączanie wyciszenia uczestników (tryb moderowanego wyłączania wyciszenia) — prowadzący i współprowadzący mogą wyłączać wyciszenie uczestników i urządzeń wideo opartych na protokole SIP bezpośrednio bez wysyłania prośby o wyłączenie wyciszenia.
  • Zezwól panelistom na wyłączanie wyciszenia siebie podczas webinarium — jeśli zdecydujesz się wyciszyć panelistów po dołączeniu, wybierz tę opcję, aby umożliwić im wyłączenie wyciszenia siebie podczas webinarium.
   • Nie wybieraj tej opcji, jeśli chcesz, aby tylko prowadzący lub współprowadzący mogli wyłączać wyciszenie panelistów.
  • Zawsze wyciszaj panelistów po dołączeniu do webinarium — automatycznie wycisza panelistów po dołączeniu do webinarium.
6

Kliknij Opcje zaawansowane aby dodać sesję ćwiczebną, włącz sesje grupowe, dodaj to webinarium do istniejącej serii lub nowe serie, które utworzysz , włącz tłumaczenie symultaniczne, wymagaj rejestracja , wyślij przypomnienia e-mail i nie tylko.

7

Kliknij Harmonogram aby zaplanować webinarium.


 

Gdy planujesz webinarium, uczestnicy automatycznie otrzymują przypomnienia e-mail przy użyciu domyślnego szablonu. Jeśli wolisz dostosować szablon wiadomości e-mail i wysyłać przypomnienia później, usuń zaznaczenie Automatycznie wysyłaj zaproszenia e-mail do wszystkich uczestników po kliknięciu opcji Zaplanuj , a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami w Dostosowywanie szablonów wiadomości e-mail w Webex Webinars .

Po zaplanowaniu webinarium możesz wybrać je z kalendarza i wykonać jedną z następujących czynności:
8

Po zaplanowaniu webinarium możesz kliknąć aby pobrać plik .ics, lub dodać webinarium do kalendarza Google lub Microsoft Office 365 .

9

Otrzymasz wiadomość e-mail, którą należy przekazać uczestnikom, aby zaprosić ich na webinarium.

Po zaplanowaniu webinarium kliknij Zapisz jako szablon zapisać te opcje jako szablon do wykorzystania w przyszłości.