Seminaria internetowe są dostępne w wersji 41.4 i nowszych witrynach.

Liczba osób, które możesz zaprosić na webinar, zależy od zakupionej licencji. Webinaria mogą obejmować do 30 000 osób. Webinarium w widoku webcastu jest wymagane, jeśli masz więcej niż 25 000 uczestników.

Seminaria internetowe w widoku webcast nie są dostępne dla Webex dla instytucjirządowych.

Po zaplanowaniu webinaruotrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, a także wiadomość e-mail do przekazania uczestnikom.

1

Zaloguj się do witrynyWebex, a następnie wybierz pozycję Zaplanuj seminariuminternetowe.

2

(Opcjonalnie) Jeśli masz zapisane szablony webinarów, wybierz jeden z menu rozwijanego Szablony seminariów internetowych.

3

Dodaj podstawy, podając następujące informacje:

  • Temat— wybierz temat, który ludzie rozpoznają i którym będą się ekscytować.
  • Hasło dowebinaru — użyj podanego hasła lub wprowadź własne. Uczestnicy muszą wprowadzić to hasło, aby dołączyć do webinaru.
  • Data igodzina — wskaż, kiedy odbędzie się webinarium. Jeśli zapraszasz osoby z różnych stref czasowych, kliknij planer stref czasowych, aby znaleźć czas, który będzie najlepszy dla wszystkich.
  • Maksymalna liczba uczestników— wybierz maksymalną liczbę uczestników i określ, czy chcesz seminarium internetowe w widokuwebcastu. Zobacz Porównanie doświadczeń w webinariach Webex, aby uzyskać więcej informacji.
4

Skonfiguruj swoich panelistów, podając następujące informacje:

  • Paneliści— wprowadź adresy e-mail osób, które zapraszasz do pomocy w prowadzeniu webinaru. Jeśli mają konto na tej stronie, możesz wybrać obok ich nazwy, jeśli chcesz, aby byli współgospodarzem.
  • Hasłopanelisty — użyj podanego hasła lub wprowadź własne. Paneliści muszą wprowadzić to hasło, aby być częścią panelu webinarowego. Jeśli paneliści nie wprowadzą tego hasła podczas dołączania do webinaru, po prostu dołączają jako uczestnicy.

     

    Jeśli panelista ma konto na tej samej stronie, na której odbywa się webinarium, będzie musiał się tylko zalogować. Jeśli nie mają konta na tej samej stronie, zostaną poproszeni o wprowadzenie tego hasła panelisty.

Sprawdź Role w webinariach Webex, aby uzyskać informacje na temat różnic między różnymi rolami.

5

Kliknij przycisk Pokaż opcje zaawansowane, aby dostosować opcje audio, dodać plan, wymagać rejestracjii nie tylko.

6

Kliknij przycisk Zapisz jako szablon, aby zapisać te opcje jako szablon do wykorzystania w przyszłości.

7

Kliknij Zaplanuj, aby zaplanować webinarium .

Po zaplanowaniu webinarium możesz wybrać je z listy spotkań i zaprosić uczestników,dostosować strony Rejestracja i Dołącz do webinarów, a także to, co uczestnicy widzą w webinariach.
8

Po zaplanowaniu seminarium internetowego możesz kliknąć, aby pobrać plik .ics lub dodać seminarium internetowe do kalendarza Google lub Microsoft Office 365.

9

Otrzymasz wiadomość e-mail z prośbą o przesłanie jej do uczestników w celu zaproszenia ich na webinarium.