schedule a webinar

Het aantal personen dat u voor een webinar kunt uitnodigen, is afhankelijk van de aangeschafte licentie. Webinars kunnen maximaal 10.000 personen bevatten. Plan een webinar in de webcastweergave voor meer dan 10.000 deelnemers.

Webinars in de webcastweergave zijn niet beschikbaar voor Webex voor de overheid.

Nadat u een webinar hebt gepland, ontvangt u een bevestigingsmail en een e-mail om door te sturen naar deelnemers.

1

Meld u aan bij Gebruikershub, klik op het tabblad Vergaderingen en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Plannen en selecteer Een webinar plannen.

2

(Optioneel) Als u opgeslagen webinarsjablonen hebt, selecteert u er een uit de Webinarsjablonen vervolgkeuzemenu.

3

Voeg de basis toe door de volgende informatie op te geven:

 • Onderwerp —Kies een onderwerp dat mensen herkennen en waar mensen enthousiast van worden.
 • Datum en tijd —Geef aan wanneer het webinar plaatsvindt. Als u mensen uit verschillende tijdzones uitnodigt, klikt u op de Tijdzoneplanner zodat u een tijd kunt vinden die voor iedereen het beste uitkomt.
 • Maximum aantal deelnemers —Kies het maximumaantal deelnemers en of u een webinar in de webcastweergave wilt. Zie Ervaringen vergelijken in Webex Webinars voor meer informatie.
 • Panelleden —Voer de e-mailadressen in van de mensen die u uitnodigt om u te helpen bij het uitvoeren van uw webinar. U kunt maximaal 500 panelleden hebben in uw webinar. Als ze een account op deze site hebben, kunt unaast hun naam als u wilt dat ze een co-host zijn.
 • Webinaragenda —Voeg de context of details toe die u wilt dat uw deelnemers hebben over het aankomende webinar.
4

In de Beveiliging sectie, voegt u de volgende informatie toe:

 • Webinarwachtwoord —Gebruik het opgegeven wachtwoord of voer uw eigen wachtwoord in. Deelnemers moeten dit wachtwoord invoeren om deel te nemen aan uw webinar.
 • Wachtwoord panellid —Gebruik het opgegeven wachtwoord of voer uw eigen wachtwoord in. Panelleden moeten dit wachtwoord invoeren om deel uit te maken van uw webinarpanel. Als panelleden dit wachtwoord niet invoeren wanneer ze deelnemen aan uw webinar, nemen ze deel als deelnemer.

   

  Als een panellid een account heeft op dezelfde site als waar het webinar wordt gehost, hoeft hij zich alleen maar aan te aanmelden. Als ze geen account op dezelfde site hebben, verschijnt er een prompt om dit panellidwachtwoord in te voeren.

  Uitchecken Rollen in Webex Webinars voor informatie over de verschillen tussen de verschillende rollen.

 • Deelnemen vóór host —Laat panelleden en deelnemers toe om deel te nemen aan uw webinar en panelleden om verbinding te maken met hun audio voordat het webinar begint.
 • Account vereist —Als u wilt dat deelnemers een Webex account op deze site hebben om deel te nemen aan de webinar, schakelt u dit selectievakje in.

  Aanvinken Webinar beperken tot alleen uitgenodigde deelnemers als u de webinar wilt beperken tot alleen uitgenodigde deelnemers. Hiermee wordt webinar uitgeschakeld registratieopties .

5

In de Opties voor audioverbinding sectie, voegt u de volgende informatie toe:

 • Type audioverbinding
  • Webex -audio: kies of u de opties voor inbellen, terugbellen en computeraudio wilt ondersteunen. U kunt dan ook gratis en wereldwijde inbelnummers opnemen en in- en uitgangstonen instellen om te horen wanneer iemand deelneemt aan de webinar of deze verlaat.

    
   Wanneer u Webex -audio gebruikt met de Naam aankondigen functie, panelleden die de Computer gebruiken voor audio optie kan hun namen niet opnemen en aankondigen
  • Alleen VoIP gebruiken: hiermee wordt het gebruik van computeraudio voor alle panelleden beperkt.
  • Andere teleconferentieservice: hiermee kunt u teleconferentiegegevens van derden invoeren.
  • Geen: geen audio.
 • Panellid dempen
  • De host en co-hosts toestaan om het dempen van deelnemers op te heffen (gemodereerde modus voor het dempen opheffen): Hosts en co-hosts kunnen het dempen van deelnemers en SIP-videoapparaten rechtstreeks opheffen zonder een verzoek om het dempen op te heffen.
  • Panelleden toestaan het dempen van zichzelf in de webinar op te heffen: als u ervoor kiest panelleden te dempen wanneer ze deelnemen, selecteert u deze optie zodat ze het dempen van zichzelf kunnen opheffen tijdens het webinar.
   • Selecteer deze optie niet als u wilt dat alleen de host of co-host het dempen van panelleden kan opheffen.
  • Demp panelleden altijd wanneer ze deelnemen aan de webinar: hiermee worden panelleden automatisch gedempt wanneer ze deelnemen aan de webinar.
6

Klik op Geavanceerde opties om een Oefensessie toe te voegen, deelsessies in te schakelen, dit webinar toevoegen aan een bestaande serie of een nieuwe serie die u maakt , simultaanvertaling inschakelen, vereisen registratie , e-mailherinneringen verzenden en meer.

7

Klik op Plannen om uw webinar te plannen.


 

Wanneer u een webinar plant, ontvangen deelnemers automatisch e-mailherinneringen met behulp van de standaardsjabloon. Als u uw e-mailsjabloon liever wilt aanpassen en later herinneringen wilt verzenden, schakelt u het selectievakje uit Automatisch e-mailuitnodigingen verzenden naar alle deelnemers nadat u op Plannen hebt geklikt en volg de instructies in E-mailsjablonen aanpassen in Webex Webinars .

Nadat u de webinar hebt gepland, kunt u deze selecteren in uw agenda en een van de volgende handelingen uitvoeren:
8

Nadat u de webinar hebt gepland, kunt u klikken opom een ICS-bestand te downloaden of de webinar toe te voegen aan uw Google of Microsoft Office 365-agenda.

9

U ontvangt een e-mail om deelnemers door te sturen om hen uit te nodigen voor de webinar.

Nadat u uw webinar hebt gepland, klikt u op Opslaan als sjabloon opslaan deze opties als een sjabloon voor toekomstig gebruik.