Webbsnakar är tillgängliga på version 41.4 och senare webbplatser.

Antalet personer som du kan bjuda in till ett webbsinar beror på vilken licens som har köpts. Webbsinars kan innehålla upp till 30 000 personer. Ett webbsingar i webbsändningsvyn krävs om du har fler än 25 000 deltagare.

Webbsnakar i webbsändningsvyn är inte tillgängliga för Webex förmyndigheter.

När du har schemalägger ett webbsingar får du ett bekräftelsemeddelande samt ett e-postmeddelande som vidarebefordras till deltagarna.

1

Logga in på din Webex-webbplatsoch välj sedan Schemalägg ett webbsinar.

2

(Valfritt) Om du har sparade webinarmallar väljer du en av mallarna i den nedrullningade menyn Webinar-mallar.

3

Lägg till grunderna genom att ange följande information:

  • Ämne– Välj ett ämne som andra kommer att känna igen och bli glada över.
  • Webinar-lösenord– Använd lösenordet som du har angett eller ange ditt eget. Deltagarna måste ange detta lösenord för att kunna delta i ditt webbsinar.
  • Datum ochtid – Ange när webbsinar kommer att äga rum. Om du bjuder in personer från olika tidszoner kan du klicka på Tidszonsplaneraren så att du kan hitta den tid som passar bäst för alla.
  • Maximalt antal deltagare – Välj maximalt antal deltagare och om du vill haett webbsingar i webbsändningsvyn. Se Jämför upplevelser i Webex webbsnakar för mer information.
4

Konfigurera dina panelmedlemmar genom att inkludera följande information:

  • Panelmedlemmar– Ange e-postadresserna till de personer som du bjuder in för att hjälpa dig att hålla i ditt webbsyster. Om de har ett konto på den här webbplatsen kan du välja bredvid deras namn om du vill att de ska vara en cohost.
  • Lösenord förpanelist – använd det lösenord som du har angett eller ange ditt eget. Paneldeltatörer måste ange detta lösenord för att kunna vara en del av din webbsinarpanel. Om inte paneldelarna anger det här lösenordet när de ansluter till ditt webbsyster deltarde bara som deltagare.

     

    Om en panelist har ett konto på samma webbplats där webbsinar finns, behöver han eller hon bara logga in. Om de inte har ett konto på samma webbplats kommer de att uppmanas att ange detta lösenord för panelist.

Kolla in Roller i Webex-webbsnakar för information om skillnaderna mellan de olika rollerna.

5

Klicka på Visa avancerade alternativ för att anpassa ljudalternativ, lägga till en agenda, kräva registrering och mycketmer.

6

Klicka på Spara som mall om du vill spara dessa alternativ som en mall för framtida bruk.

7

Klicka Schemalägg om du vill schemalägga ditt webbsinlägg.

När webinar är schemalagt kan du välja det från din möteslista och bjuda in deltagare, anpassa sidorna Registrering och Delta i webbsinglar,samtvad dina deltagare ser i webbsinglar .
8

När webinar är schemalagt kan du klicka på för att hämta en .ics-fil eller lägga till webbsinar till din Google- eller Microsoft Office 365-kalender.

9

Du kommer att få ett e-postmeddelande som vidarebefordras till deltagarna för att bjuda in dem till webbssinaren.