schedule a webinar

Antalet personer som du kan bjuda in till ett webbseminarium beror på köpt licens. Webbseminarier kan innehålla upp till 10 000 personer. Schemalägg ett webbseminarium i webbsändningsvyn för fler än 10 000 deltagare.

Webbseminarier i webbsändningsvyn är inte tillgängliga för Webex för Government.

När du har schemalagt ett webbseminarium får du ett e-postbekräftelsemeddelande och ett e-postmeddelande att vidarebefordra till deltagarna.

1

Logga in på Användarhubben, klicka på fliken Möten och klicka sedan på rullgardinsmenyn Schemalägg och välj Schemalägg ett webbseminarium.

2

(Valfritt) Om du har några sparade webbseminariemallar väljer du en bland mallarna Webbseminariemallar listrutemeny.

3

Lägg till grunderna genom att tillhandahålla följande information:

 • Ämne – Välj ett ämne som andra känner igen och blir upphetsade över.
 • Datum och tid – Ange när webbseminariet äger rum. Om du bjuder in personer från olika tidszoner klickar du på Tidszonsplanerare så att du kan hitta en tid som passar alla bäst.
 • Maximalt antal deltagare – Välj maximalt antal deltagare och om du vill ha ett webbseminarium i webbsändningsvy. Se Jämför upplevelser i Webex-webbseminarier för mer information.
 • Paneldeltagare – Ange e-postadresserna till de personer som du bjuder in för att hjälpa dig att köra ditt webbseminarium. Du kan ha upp till 500 paneldeltagare i ditt webbseminarium. Om de har ett konto på den här webbplatsen kan du väljabredvid deras namn om du vill att de ska vara medvärd.
 • Dagordning för webbseminarium – Lägg till eventuellt sammanhang eller information som du vill att dina deltagare ska ha om det kommande webbseminariet.
4

I Säkerhet lägger du till följande information:

 • Lösenord för webbseminarium – Använd det medföljande lösenordet eller ange ditt eget. Deltagare måste ange detta lösenord för att delta i ditt webbseminarium.
 • Lösenord för diskussionsdeltagare – Använd det medföljande lösenordet eller ange ditt eget. Paneldeltagarna måste ange detta lösenord för att delta i din webbseminariumpanel. Om paneldeltagarna inte anger detta lösenord när de deltar i ditt webbseminarium deltar de som deltagare.

   

  Om en paneldeltagare har ett konto på samma webbplats som webbseminariet är värd för är det bara att logga in. Om de inte har ett konto på samma webbplats visas en uppmaning att ange det här lösenordet för diskussionsdeltagare.

  Kolla in Roller i Webex-webbseminarier för information om skillnaderna mellan de olika rollerna.

 • Delta före värden – Tillåt paneldeltagare och deltagare att delta i ditt webbseminarium och paneldeltagare att ansluta sitt ljud innan webbseminariet startar.
 • Kräv konto –Om du vill att deltagare ska ha ett Webex-konto på den här webbplatsen för att delta i webbseminariet markerar du den här kryssrutan.

  Kontrollera Begränsa webbseminariet till endast inbjudna deltagare om du vill begränsa webbseminariet till endast inbjudna deltagare. Detta stänger av webbseminariet registreringsalternativ .

5

I Alternativ för ljudanslutning lägger du till följande information:

 • Typ av ljudanslutning
  • Webex-ljud – Välj att stödja alternativ för inringning, återuppringning och datorljud. Du kan då även inkludera avgiftsfria och globala inringningsnummer och ställa in in- och utfartstoner för att höra när någon deltar i eller lämnar webbseminariet.

    
   När du använder Webex-ljud med Meddela namn paneldeltagare som väljer Använd dator för ljud alternativet kan inte spela in och meddela sina namn
  • Använd endast VoIP – begränsar alla diskussionsdeltagare till att använda datorljud.
  • Annan telekonferenstjänst – Här kan du ange telekonferensinformation från tredje part.
  • Inget – inget ljud.
 • Stäng av ljudet för diskussionsdeltagaren
  • Tillåt att värden och medvärdarna slår på ljudet för deltagare (modererat läge på påslaget) – Värdar och medvärdar kan slå på ljudet för deltagare och SIP-baserade videoenheter direkt utan att skicka en begäran om påslaget ljud.
  • Tillåt att diskussionsdeltagare slår på ljudet för sig själva i webbseminariet – om du väljer att stänga av ljudet för diskussionsdeltagare när de deltar väljer du det här alternativet för att låta dem slå på ljudet under webbseminariet.
   • Välj inte det här alternativet om du vill att endast värden eller medvärden ska kunna slå på ljudet för paneldeltagare.
  • Stäng alltid av diskussionsdeltagare när de deltar i webbseminariet – stänger automatiskt av diskussionsdeltagarna när de deltar i webbseminariet.
6

Klicka på Avancerade alternativ för att lägga till ett övningssession, aktivera privata möten, lägga till detta webbseminarium i en befintlig serie eller a nya serier som du skapar , aktivera simultantolkning, kräva registrering , skicka e-postpåminnelser och mer.

7

Klicka på Schemalägg för att schemalägga ditt webbseminarium.


 

När du schemalägger ett webbseminarium får deltagarna automatiskt e-postpåminnelser med standardmallen. Om du föredrar att anpassa din e-postmall och skicka påminnelser senare avmarkerar du Skicka automatiskt e-postinbjudningar till alla deltagare efter att ha klickat på Schemalägg och följ sedan instruktionerna i Anpassa e-postmallar i Webex-webbseminarier .

När du har schemalagt webbseminariet kan du välja det i din kalender och göra något av följande:
8

När du har schemalagt webbseminariet kan du klicka påför att hämta en .ics-fil eller lägga till webbseminariet i din Google- eller Microsoft Office 365-kalender.

9

Du får ett e-postmeddelande för att vidarebefordra till deltagare för att bjuda in dem till webbseminariet.

När du har schemalagt ditt webbseminarium klickar du på Spara som mall för att spara dessa alternativ som en mall för framtida bruk.