Zakázať samoregistráciu a sideboarding

Používatelia si môžu Webex vyskúšať sami alebo ho zdieľať s ostatnými pomocou svojich e-mailových adries.

Uvedomujeme si tiež, že existujú situácie, keď chcete mať väčšiu kontrolu nad procesom registrácie používateľov, a preto poskytujeme možnosť zabrániť používateľom v registrácii, ak ich e-mailová adresa pochádza z jednej z vašich domén.

Diskusiu o možných problémoch so samoregistráciou nájdete v časti Spôsoby pridania používateľov do vašej organizácie Control Hub.

Predtým ako začneš

Táto funkcia je použiteľná iba vtedy, keď máte si nárokoval jednu alebo viacero vašich doména vzťahuje sa na používateľov s e-mailovými adresami z týchto domén.

1

Prihláste sa do Control Hub.

2

Pod Zvládanie, vyberte Nastavenia organizácie, potom prejdite na Samoregistrácia oddiele.


 

Ak ste si nenárokovali žiadne domény, kontrola je zakázaná.

3

Ak ju chcete vypnúť, vypnite samoregistráciu.

Používatelia sa nemôžu registrovať sami, ak používajú e-mailovú adresu ako napr username@your-claimed-domain.org.

Čo urobiť ďalej

Čítať Spôsoby pridania používateľov do vašej organizácie Control Hub nájsť najlepšiu možnosť, ako priviesť používateľov do vašej organizácie Webex. Odporúčame tiež prečítať Priraďte roly účtu organizácie poskytnúť ľuďom práva na správu používateľov.