Deaktiver egenregistrering og sideinnfasing

Vi gjør det enkelt for brukere å prøve Webex selv eller å dele det med andre, ganske enkelt ved å bruke e-postadressene sine.

Vi erkjenner også at det er situasjoner der du vil ha mer kontroll over brukerens innføringsprosess, så vi gir et alternativ for å forhindre brukere i å registrere seg hvis e-postadressen deres er fra et av domenene dine.

Hvis du vil ha en drøfting av potensielle problemer med egenregistrering, kan du se Måter for å legge til brukere i Control Hub-organisasjonen

Før du starter

Du kan ikke hindre brukere i å registrere seg selv med domenet ditt med mindre du har gjort krav på domenet ditt.

1

Logg på Control Hub på https://admin.webex.com.

2

Gå til Organisasjonsinnstillinger og finn delen for Egenregistrering.

Kontrollen er deaktivert hvis du ikke har krevd noen domener.

3

Flytt skyvebryteren for å deaktivere egenregistrering.

Brukere vil ikke kunne registrere seg selv hvis de bruker en e-postadresse som username@your-claimed-domain.org.

Hva nå?

Les Måter for å legge til brukere i Control Hub-organisasjonen for å finne det beste alternativet for å hente brukere inn i Webex-organisasjonen. Du vil kanskje også lese hvordan du Tilordner kontoroller for organisasjonen for å gi personer rettigheter til å administrere brukere.