Inaktivera självregistrering och sidboarding

Användare kan prova Webex för sig själva eller dela det med andra via sina e-postadresser.

Vi ser också att det finns situationer där du vill ha mer kontroll över användarregistreringsprocessen, så vi erbjuder ett alternativ för att förhindra att användare registrerar sig om deras e-postadress kommer från en av dina domäner.

För en diskussion om potentiella problem med självregistrering, se Sätt att lägga till användare i din Control Hub-organisation.

Innan du börjar

Den här funktionen är endast tillämplig när du har gjort anspråk på en eller flera av dina domäner och den gäller för användare med e-postadresser kopplade till dessa domäner.

1

Logga in på Control Hub.

2

Under Hantering väljer du Organisationsinställningar och går sedan till avsnittet Självregistrering.


 

Kontrollen är inaktiverad om du inte har gjort anspråk på några domäner.

3

Inaktivera självregistrering för att inaktivera den.

Användare kan inte registrera sig själv om de använder en e-postadress som username@your-claimed-domain.org.

Nästa steg

Läs Sätt att lägga till användare i din Control Hub-organisation för att hitta det bästa alternativet för att ta med användare till din Webex-organisation. Vi rekommenderar också att du läser Tilldela organisationskonto roller för att ge personer rättigheter att hantera användare.