Inaktivera självregistrering och sidoboardtavlor

Vi gör det enkelt för användare att prova Webex för sig själva eller dela det med andra genom att använda sina e-postadresser.

Vi är även medvetna om att det finns situationer där du vill ha mer kontroll över användarprocessen för registrering, så vi tillhandahåller ett alternativ som förhindrar användare från att registrera sig om deras e-postadress kommer från en av dina domäner.

För en diskussion om de potentiella problemen med självregistrering, se Sätt att lägga till användare till din Control Hub-organisation

Innan du börjar

Du kan inte hindra användare från att självregistrera din domän om du inte har tagit över dindomän.

1

Logga in på Control Hub på https://admin.webex.com.

2

Gå till Organisationsinställningar och hitta självregistreringsavsnittet.

Kontrollen är inaktiverad om du inte har gjort anspråk på några domäner.

3

Flytta skjutreglaget för att inaktivera självregistrering.

Användare kan inte självregistrera sig om de använder en e-postadress som username@your-claimed-domain.org.

Nästa steg

Läs olika sätt att lägga till användare i din Control Hub-organisation för att hitta det bästa alternativet för att föra in användare i din Webex-organisation. Du kanske också vill läsa hur man tilldelar organisationskontoroller för att bevilja personer behörighet att hantera användare.