Wyłącz samodzielną rejestrację i korzystanie z bocznika

Użytkownicy mogą wypróbować aplikację Webex dla siebie lub udostępnić ją innym za pomocą swoich adresów e-mail.

Zdajemy sobie również sprawę, że istnieją sytuacje, w których chcesz uzyskać większą kontrolę nad procesem wprowadzania użytkowników, dlatego zapewniamy opcję uniemożliwiającą użytkownikom rejestrowanie się, jeśli ich adres e-mail pochodzi z jednej z Twoich domen.

Aby omówić potencjalne problemy z samorejestracją, zobacz Sposoby dodawania użytkowników do organizacji Control Hub.

Przed rozpoczęciem

Ta funkcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy zarezerwowano co najmniej jedną z domen, i dotyczy użytkowników z adresami e-mail z tych domen.

1

Zaloguj się do Control Hub .

2

W obszarze Zarządzanie wybierz Ustawienia organizacji, a następnie przejdź do sekcji Samorejestracja .


 

Sterowanie jest wyłączone, jeśli nie zgłoszono żadnych domen.

3

Wyłącz samorejestrację, aby ją wyłączyć.

Użytkownicy nie mogą się zarejestrować samodzielnie, jeśli używają takiego adresu e-mail username@your-claimed-domain.org.

Co zrobić dalej

Przeczytaj Sposoby dodawania użytkowników do organizacji Control Hub , aby znaleźć najlepszą opcję wprowadzania użytkowników do organizacji Webex. Zalecamy również odczyt Przypisywanie ról konta organizacji w celu przyznania użytkownikom praw do zarządzania użytkownikami.