Onemogućite samoprijavu i bočno postavljanje

Korisnici mogu sami isprobati Webex ili ga podijeliti s drugima koristeći svoje adrese e-pošte.

Također shvaćamo da postoje situacije u kojima želite veću kontrolu nad procesom ugradnje korisnika, pa nudimo opciju da spriječimo korisnike da se prijave ako je njihova adresa e-pošte s jedne od vaših domena.

Za raspravu o potencijalnim problemima sa samoregistracijom, vidi Načini dodavanja korisnika u organizaciju Control Huba .

Prije početka

Ta će značajka biti primjenjiva samo ako ste preuzeli jednu ili više domena, a primjenjuje se na korisnike s adresama e-pošte iz tih domena.

1

Prijavite se na Control Hub .

2

Ispod Upravljanje , odaberite Postavke organizacije , zatim idite na Samoregistracija odjeljak.


 

Kontrola je onemogućena ako niste zatražili nijednu domenu.

3

Isključite samoregistraciju da biste je onemogućili.

Korisnici se ne mogu samostalno registrirati ako koriste adresa e-pošte kao što je username@your-claimed-domain.org.

Što učiniti sljedeće

Čitaj Načini dodavanja korisnika u organizaciju Control Huba kako biste pronašli najbolju opciju za dovođenje korisnika u vašu Webex organizaciju. Također preporučujemo čitanje Dodijelite uloge računa organizacije dodijeliti ljudima prava upravljanja korisnicima.