Zelfregistratie en zijbord uitschakelen

Gebruikers kunnen Webex eenvoudig voor zichzelf proberen of delen met anderen, gewoon door hun e-mailadres te gebruiken.

We herkennen ook dat er situaties zijn waarin u meer controle over het onboardingproces van de gebruiker wilt, dus bieden we een optie om te voorkomen dat gebruikers zich aanmelden als hun e-mailadres afkomstig is van een van uw domeinen.

Voor een discussie over de potentiële problemen met zelfregistratie, zie Manieren om gebruikers toe te voegen aan uw Control Hub-organisatie

Voordat u begint

U kunt niet voorkomen dat gebruikers zichzelf registreren bij uw domein, tenzij u uw domein hebt geclaimd.

1

Meld u aan bij Control Hub op https://admin.webex.com.

2

Ga naar Organisatie-instellingen en zoek het gedeelte Zelfregistratie.

Het beheer is uitgeschakeld als u geen domeinen hebt geclaimd.

3

Verplaats de schuifregelaar om het zelfregistratie.

Gebruikers kunnen zich niet zelf registreren als ze een e-mailadres gebruiken zoals username@your-claimed-domain.org.

De volgende stap

Lees manieren om gebruikers toe te voegen aan uw Control Hub-organisatie om de beste optie te vinden om gebruikers in uw Webex-organisatie te brengen. Mogelijk wilt u ook lezen hoe u Organisatieaccountrollen toewijzen aan personen de rechten verleent om gebruikers te beheren.