Datoteku možete da odaberete direktno iz usluge OneDrive ili SharePoint Online. Kada delite datoteku u webex prostoru, osobe mogu da uređuju datoteku direktno sa Webexa. Više osoba može istovremeno da uređuje datoteku i može da vidi sve ispravke.

1

U oblasti poruke izaberite stavku Prilog , azatim odaberite stavku Deli u usluzi OneDrive ili SharePoint Online.

Administrator može da ograniči datoteke koje delite samo na datoteke iz usluge OneDrive ili SharePoint Online. Kada kliknete na dugme"Prilog", nećete videti opciju otpremanja sa mogračunara i izabrati datoteku iz usluge OneDrive ili SharePoint Online.

2

Izaberite datoteku iz usluge OneDrive ili SharePoint Online, a zatim kliknite na dugme Otvori.

3

Zatim odlučite ko može da prikaže datoteku u prostoru:

Administrator može da promeni koja od ovih opcija je dostupna u usluzi OneDrive ili SharePoint Online.

 • Svako– Svako može da pregleda datoteku, uključujući osobe izvan vaše organizacije. Kliknite na dugme "Dozvoli uređivanje" da biste dozvolili osobama da uređujudatoteku.
 • Osobe u vašojorganizaciji – Samo osobe u vašoj organizaciji mogu da pregledaju datoteku. Kliknite na dugme "Dozvoli uređivanje" da biste im dozvolili uređivanjedatoteka.
 • Osobe koje se trenutno nalazi na ovomprostoru – pristup datoteci deli se sa svima u prostoru. Kliknite na dugme "Dozvoli uređivanje" da biste im dozvolili uređivanjedatoteka.

 

Osobe dodate u prostor nakon deljene datoteke neće automatski dobiti dozvolu. Zadržite pokazivač iznad datoteke u prostoru i kliknite na dugme Ažurirajdeljenu datoteku da biste ponovo ušetali datoteku. Kada se dozvola ažurira, svi u prostoru će imati pristup datoteci.

 • Osobe sa postojećimpristupom —Webex koristi dozvole koje su već podešene za prikazivanje i uređivanje ove datoteke u usluzi OneDrive ili SharePoint Online.

Kada osobe nemaju pristup datoteci, vide ime datoteke, ali ne mogu da uređuju ili pregledaju datoteku ili vide pregled sličica.

4

Kliknite na dugme Primeni, a zatim pritisnite taster Enter da biste delili datoteku.

Datoteku možete da odaberete direktno iz usluge OneDrive ili SharePoint Online. Kada delite datoteku u webex prostoru, osobe mogu da uređuju datoteku direktno sa Webexa. Više osoba može istovremeno da uređuje datoteku i može da vidi sve ispravke.

1

U oblasti poruke dodirnite prilog, azatim stavku Deli iz usluge OneDrive ili SharePoint Online.

Ako već niste dodali nalog, kliknite na dugme "Poveži se sa nalogom" da biste dodali nalog.

2

Izaberite datoteku iz usluge OneDrive ili SharePoint Online, a zatim dodirnite Otvori.

3

Zatim odlučite ko može da prikaže datoteku u prostoru:

Administrator može da promeni koja od ovih opcija je dostupna u usluzi OneDrive ili SharePoint Online.

 • Svako– Svako može da pregleda datoteku, uključujući osobe izvan vaše organizacije. Da biste dozvolili osobama da uređuju datoteku, dodirnite Dozvoli uređivanje.
 • Osobe u vašojorganizaciji – Samo osobe u vašoj organizaciji mogu da pregledaju datoteku. Da biste dozvolili osobama u vašoj organizaciji da uređuju datoteke, dodirnite Dozvoli uređivanje.
 • Osobe sa postojećimpristupom —Webex koristi dozvole koje su već podešene za prikazivanje i uređivanje ove datoteke u usluzi OneDrive ili SharePoint Online.
 • Osobe koje se trenutno nalazi na ovomprostoru – pristup datoteci deli se sa svima u prostoru. Da biste dozvolili članovima razmaka da uređuju datoteke, tapnite na dugme Dozvoli uređivanje.

   
  Osobe dodate u prostor nakon deljene datoteke neće automatski dobiti dozvolu. Samo vlasnik datoteke u prostoru može ponovo da udiše datoteku za novododate članove razmaka. Da biste ponovo podelili datoteke novododatim članovima prostora, pogledajte Webex | Reshare datoteke iz usluge Microsoft OneDrive ili SharePoint Online.

Kada osobe nemaju pristup datoteci, vide ime datoteke, ali ne mogu da uređuju ili pregledaju datoteku ili vide pregled sličica.

4

Izaberite stavku Primeni , azatim dodirnite Pošalji da biste delili datoteku.