Šta su radno vreme za tim za korporativnu podršku (CST)?


Koje su radno vreme za CST?

Koji su sati rada Tima za uspeh klijenata (CST) ?


Rešenje:

Radno vreme CST-a je 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

  • Za neposrednu pomoć na računu, kontaktirajte CST na 1-866 229-3239, opcija 3.
  • Za probleme koji nisu hitni, predmet možete kreirati pomoću https://mycase.cloudapps.cisco.com/attendeeCaseCreate
    • Napomena: kritična pitanja treba usmeriti kroz telefon radi neposredne pažnje jer je vreme preokreta na svim onlajn kartama za podršku 2 poslovni dan.

Da li je ovaj članak bio koristan?