Vilka är öppettiderna för företagssupportteamet (Corporate Support Team, CST)?

Vilka öppettider har CST?

Vilka öppettider har kundtjänstteamet (Customer Success Team, CST)?


Lösning:

Öppettiderna för CST är 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.

  • För omedelbar kontohjälp, kontakta CST på 1-866 229-3239, alternativ 3.
  • För ej brådskande ärenden kan du skapa ett ärende med https://mycase.cloudapps.cisco.com/attendeeCaseCreate
    • Obs! akuta problem bör dirigeras via telefon för omedelbar uppmärksamhet då tiden för omställningen av alla onlinesupportärenden tar två dagar.

Var den här artikeln användbar?