Ako ste podešeni sa Webex pozivom ili vas hostuje dobavljač usluga, a vi odbijate poziv na jednom uređaju, poziv može nastaviti da zvoni na drugim uređajima. Poziv će na kraju biti poslat na vašu govornu poštu, ako imate podešenu govornu poštu.

Kliknite na dugme Odgovori kada budete spremni da odgovorite na poziv ili na dugme Odbiti ako niste. Ako poziv dolazi od drugog korisnika Webex aplikacije, možete da izaberete i poruku da biste odbili poziv i poslali poruku direktno osobi u aplikaciji.


 

Kada se odazovete pozivu druge osobe koja koristi Webex App- poziv počinje vašim video zapisom.

Ako ste povezani sa Cisco slušalicama, takođe možete da odgovorite ili odbijete poziv iz slušalica sa mikrofonom. Više informacija potražite u članku Pravljenje i odgovaranje na pozive pomoću Cisco slušalica 730 ili Korišćenje Cisco slušalica 500 series.

Ako ste podešeni sa Objedinjenim CM-om i odgovorite na poziv na telefonu na stolu uz video podršku, možete videti deljeni ekran te osobe na telefonu. Ako telefon ne podržava video zapis, deljeni ekran možete videti na aplikaciji za radnu površinu.

1

Tapnite na dugme Prihvati kada budete spremni da odgovorite na poziv ili na dugme "Odbiti" ako niste.

2

Ako je uređaj zaključan, brzo prevucite prstom od zaključanog ekrana da biste odgovorili na poziv.


 

Ako ste u Kini, dodirnite obaveštenje o dolaznom pozivu i otključajte ekran. Onda se vidi ko te zove. Tapnite na dugme "Prihvati" da biste odgovorili na poziv.

3

Kada se odazovete pozivu, slušalice se koriste za audio zapise. Da biste se prebacili na zvučnik, dodirnite, a zatim napravite izbor.

4

Da biste odgovorili na svaki poziv pomoću zvučnika, dodirnite sliku profila, izaberite stavku Postavke > Audio, a zatim uključite answer pozive sa zvučnikom.

Kada se odazovete pozivu aplikacije Webex imaćete mogućnost da se odazovete pozivu samo putem video zapisa ili samo sa zvukom. Ako je ekran zaključan, otključajte ekran pre nego što odgovorite na poziv.

1

Tapnite da biste odgovorili na poziv video zapisom ili dodirnite da biste odgovorili samo na poziv pomoću zvuka.

2

Tapnite ako želite da odbijete poziv.


 

Kada se odazovete pozivu, slušalice se koriste za audio zapise. Da biste se prebacili na zvučnik, dodirnite, a zatim napravite izbor.

Ako želite da odgovorite na svaki poziv pomoću zvučnika, dodirnite sliku profila, izaberite stavku Postavke > Audio, a zatim uključite answer pozive sa zvučnikom.

Kliknite kada budete spremni da odgovorite na poziv ili da odbijete poziv.