Hvis du er konfigurert med Webex Calling, eller anropstjenestene dine driftes av en tjenesteleverandør, og du avslår et anrop på én enhet, kan anropet fortsette å ringe på de andre enhetene dine. Anropet vil til slutt bli sendt til telefonsvareren din, hvis du har konfigurert telefonsvareren.

Klikk på Svar når du er klar til å svare på anropet, eller Avslå hvis du ikke er klar. Hvis anropet kommer fra en annen Webex-bruker, kan du også velge Melding for å avslå anropet og sende en melding direkte til personen i appen.


 

Når du svarer på et anrop fra en annen person som bruker Webex, startes samtalen med video aktivert.

Hvis du er koblet til et Cisco-headset, kan du også svare på eller avslå anropet fra headsettet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Foreta og svare på anrop med Cisco Headset 730 eller Bruke Cisco Headset 500 Series.

Hvis du har Unified CM og svarer på anropet på bordtelefonen med videostøtte, kan du se personens skjermdeling på telefonen din. Hvis telefonen din ikke støtter video, kan du se den delte skjermen i skrivebordsappen.

1

Trykk på Godta når du er klar til å svare på anropet, eller Avslå hvis du ikke er klar.

2

Hvis enheten er låst, sveiper du til høyre fra den låste skjermen for å svare på anropet.


 

Hvis du er i Kina, trykker du på varselet om innkommende anrop og låser opp skjermen. Da kan du se hvem som ringer deg i Webex. Trykk på Godta for å svare på anropet.

3

Når du svarer på et anrop, brukes ørestykket til lyd. Hvis du vil bytte til høyttaleren, trykker du på og foretar deretter valget.

4

Hvis du vil svare på alle anrop ved hjelp av høyttaleren, trykker du på profilbildet ditt, velger Innstillinger > Lyd og aktiverer deretter Svar på anrop med høyttaler på.

Når du svarer på et Webex-anrop, har du muligheten til å svare på anropet med video eller bare med lyd. Hvis skjermen er låst, må du låse opp skjermen før du svarer på anropet.

1

Trykk på for å svare på anropet med video, eller trykk på for å svare på anropet bare med lyd.

2

Trykk på på hvis du vil avslå anropet.


 

Når du svarer på et anrop, brukes ørestykket til lyd. Hvis du vil bytte til høyttaleren, trykker du på og foretar deretter valget.

Hvis du vil svare på alle anrop ved hjelp av høyttaleren, trykker du på profilbildet ditt, velger Innstillinger > Lyd og aktiverer deretter Svar på anrop med høyttaler på.

Klikk på når du er klar til å svare på anropet, eller for å avslå anropet.