1

Za Windows i Mac posetite lokaciju Help > Health Checker > Audio & Video Statistics .

Provera zdravlja u operativnom sistemu Windows

Za Mac, idite na Help > Health Checker.

Provera zdravlja u Mac računaru

2

Iz kontrola sastanka izaberite indikator u gornjem desnom delu ekrana.

Indikator kvaliteta mreže

Kada imate lošu mrežnu vezu, a iskustvo sastanka je ograničeno, automatski se pojavljuje obaveštenje.

3

Kliknite na dugme Prikaži proveru zdravlja.

Na stranici "Provera zdravlja" možete zadržati pokazivač iznad zdravstvenog stanja za više detalja:

Tabela 1. Status ispravnosti

Boja

Status ispravnosti

Opis

Zelena

Dobro

U stanju ste da imate kompletno iskustvo sastanka.

Žuta

Loše

Problemi mogu da kreiraju neka ograničenja za iskustvo sastanka.

Crvena

Loše

Problemi definitivno ograničavaju vaše iskustvo sastanka.

Ako postoji bilo kakav problem, rezime možete pronaći u Zdravstvenom stanju, zajedno sa mogućim radnjama koje treba preduzeti da biste otklonili probleme. Izveštaj o problemima možete poslati i direktno sa stranice "Provera zdravlja".

Alatka za proveru ispravnosti
4

Idite na audio video statistiku da biste videli audio video vezu i sadržaj deljenja. Da biste videli korišćenje CPU-a i memorije prilikom deljenja sadržaja, izaberite stavku Deljenje sadržaja.

Dijalog "Audio & Video statistika"

1

Idite na opciju "> Audio & VideoStatistics".

2

Da biste videli korišćenje CPU-a i memorije prilikom deljenja sadržaja, izaberite stavku Deljenje sadržaja.

Dijalog "Audio & Video statistika"