1

For Windows og Mac går du til Hjelp > Tilstandskontroll > Lyd- og videostatistikk.

Tilstandskontroll i Windows

For Mac går du til Hjelp > Tilstandskontroll.

Tilstandskontroll i Mac

2

Velg indikatoren øverst til høyre på skjermen fra møtekontrollene.

Indikator for nettverkskvalitet

Når du har en dårlig nettverkstilkobling og møteopplevelsen er begrenset, vises det automatisk et varsel.

3

Klikk på Vis tilstandskontroll.

På Tilstandskontroll-siden kan du holde markøren over tilstanden for mer informasjon:

Tabell 1. Helsestatus

Farge

Helsestatus

Beskrivelse

Grønn

God

Du kan få den fulle møteopplevelsen.

Gul

Dårlig

Problemer kan skape noen begrensninger for møteopplevelsen.

Rød

Dårlig

Problemer begrenser definitivt møteopplevelsen.

Hvis det er noe problem, kan du finne oppsummeringen i Helsestatus, sammen med mulige tiltak for å rette opp problemene. Du kan også sende problemrapporter direkte fra Tilstandskontroll-siden.

Helsesjekk
4

Gå til Statistikk for lyd og video for å se Lyd- og videotilkobling og deling av innhold. Hvis du vil se CPU- og minnebruken når innhold deles, velger du Deling av innhold.

Dialogboksen Lyd- og videostatistikk

1

Gå til Møte > Lyd- og videostatistikk.

2

Hvis du vil se CPU- og minnebruken når innhold deles, velger du Deling av innhold.

Dialogboksen Lyd- og videostatistikk