1

För Windows och Mac går du till Hjälp > Hälsokontroller > Ljud- och videostatistik.

Hälsokontroller i Windows

För Mac går du till Hjälp > Hälsokontroller.

Hälsokontroller i Mac

2

Från möteskontrollerna väljer du indikatorn längst upp till höger på skärmen.

När du har en dålig nätverksanslutning och din mötesupplevelse är begränsad visas ett meddelande automatiskt.

3

Klicka på Visa hälsokontrollen.

På sidan Hälsokontrollen kan du hålla muspekaren över hälsostatus för mer information:

Tabell 1. Hälsostatus

Färg

Hälsostatus

Beskrivning

Grön

Bra

Du kan få en fullständig mötesupplevelse.

Gul

Dåligt

Problem kan skapa vissa begränsningar för din mötesupplevelse.

Röd

Dålig

Problem begränsar definitivt din mötesupplevelse.

Om det finns problem kan du hitta sammanfattningen i hälsostatusen, tillsammans med eventuella åtgärder som kan vidtas för att åtgärda problemen. Du kan också skicka problemrapport direkt från hälsokontrollen.

Health Checker

4

Gå till ljudvideostatistik för att se ljudvideoanslutning och ljuddelning. Välj Dela innehåll för att se CPU- och minnesanvändning när innehåll delas.

Audio & Video Statistics dialog box
1

Gå till Möte > Ljud- och videostatistik.

2

Välj Dela innehåll för att se CPU- och minnesanvändning när innehåll delas.

Audio & Video Statistics dialog box