När användare schemalägger Microsoft team-möten och inkluderar WebEx-enheter, visas en anslutningsknapp på enheterna direkt innan mötet börjar.


WebRTC är tillgänglig på WebEx-enheter som stöder webbmotorn.


Dessa funktioner är inte tillgängliga under mötet:

  • Trådlös delning eller delning med HDMI

  • Använda whiteboardfunktioner

  • FECC (Far End Camera Control)

  • Deltagarlista

1

Innan mötet startas visar WebEx Board knappen Delta. Tryck på Delta för att gå med i mötet.2

Samtalskontrollerna och den egna vyn tonas bort efter några sekunder. När en presentation delas visar WebEx Board presentationen. Innehållet som delas på skärmen är dock inte interaktivt.

1

Innan mötet börjar visas knappen Delta på pekkontrollen. Tryck på Delta för att gå med i mötet.2

Room-enheten visar videoströmmen från Microsoft Teams. Pekkontrollen visar de tillgängliga samtalskontrollerna. När en presentation delas visar Room-enheten presentationen. På dubbla skärmar används inte den andra skärmen.

1

Innan mötet börjar visas knappen Delta på Desk Pro. Tryck på Delta för att gå med i mötet.2

Samtalskontrollerna och den egna vyn tonas bort efter några sekunder. När en presentation delas visar Desk Pro presentationen från Microsoft Teams. Innehållet som delas på skärmen är dock inte interaktivt.