Innan du börjar

Du måste skapa ett konto i Dubber: https://www.dubber.net/.

1

Från partner-vyn i https://admin.webex.comgår du till kunderoch väljer sedan en kund.

2

Bläddra och aktivera samtals inspelning.

Den här funktionen måste aktive ras och ställas in för specifika användare inom kund organisationen. Kund administratören kan göra detta själv, eller så kan du göra det åt dig själv genom att följa stegen nedan.
3

Alternativ Välj Visa kund och följ sedan anvisningarna som dokumenteras här.