När du schemalägger ditt möte skickar systemet automatiskt ett e-postmeddelande till de personer du har bjudit in för att meddela dem. Om du ändrar eller avbryter inbjudan skickar systemet automatiskt alla ett nytt e-postmeddelande så att de förblir uppdaterade.

1

Logga in på dinWebex-webbplatsoch välj sedan Schemalägg ett möte.

2

Om du har en sparad mötesmallkan du välja en av mötesmallarna .

3

Lägg till grunderna genom att ange följande information:

 • Mötestyp– mötestyperna är standard eller anpassade uppsättningar av mötesfunktioner som är tillgängliga för din webbplats. Ditt konto kan ha en eller flera mötestyper associerade.
 • Mötesämne– Välj ett ämne som andra kommer att känna igen och bli glada över.
 • Datum och tid– Ange när mötet kommer att äga rum. Om du bjuder in personer från olika tidszoner kan du klicka på Tidszonsplaneraren så att du kan hitta den tid som passar bäst för alla.

  Du kan också ange att mötet ska upprepas dagligen, veckovis, månadsvis och så vidare genom att markera kryssrutan Återkommande möten.

 • Inbjudna –Ange e-postadresserna till de personer som du vill bjuda in till mötet. Om de har ett konto på den här webbplatsen kan du välja bredvid deras namn om du vill att de ska vara en cohost.
 • Mötesagenda– Lägg till sammanhang eller detaljer som du vill att deltagarna ska ha tillgång till inför det kommande mötet.
4

Om din webbplatsadministratör har aktiverat spårningskoder klickar du på Redigera spårningskod för att ange den information som krävs.

5

I avsnittet Säkerhet lägger du till följande information:

 • Möteslösenord– använd det lösenord som har angetts eller ange ditt eget. Deltagarna måste ange detta lösenord för att delta i mötet.
 • Exkludera lösenord– Markera denna kryssruta om du inte vill ha möteslösenordet i e-postinbjudan.
 • Automatiskt lås– Markera denna kryssruta för att låsa ditt möte när det har startat.
 • Olåstamöten – välj ett alternativ för personer som inte ingår i mötesinbjudan:
  • Gäster kan delta i mötet

  • Gäster väntar i lobbyn tills värden släpper in dem

  • Gäster kan inte delta i mötet

 • Anslut innan värden– tillåt paneldelningar och deltagare att ansluta till mötet och paneldelböckerna att ansluta till ljudet innan mötet startar.
6

I avsnittet Ljudanslutningsalternativ lägger du till följande information:

 • Ljudanslutningstyp
  • Webex-ljud – Välj för att stödja alternativ för inringning, uppringning och datorljud. Du kan sedan även inkludera avgiftsfria och globala inringningsnummer och ställa in inträdes- och utträdeston som hörs när någon ansluter till eller lämnar tWebinar.

    
   Vid användningWebexLjud med funktionen Meddela namn kan inte panelmedlemmar som väljer alternativet Använd dator för ljud spela in och meddela sina namn
  • Använd VoIP endast – Begränsar alla panelmedlemmar till att använda datorljud.
  • Annan telekonferenstjänst – Gör det möjligt för dig att ange telekonferensinformation från tredje part.
  • Ingen – Inget ljud.
 • Stäng av ljudet för paneldeltagare
  • Tillåt värden och cohosts att slå på ljudet för mötesdeltagare (modererat ljud på)– Värdar och cohosts kan slå på ljudet för mötesdeltagare och SIP-baserade videoenheter direkt utan att skicka en begäran om ljud på.
  • Tillåt deltagare att slå på sitt ljud för sig själva under mötet – om du väljer att slå av deltagarnas ljud när de ansluter till mötet ska du välja det här alternativet för att låta dem själva slå på ljudet under mötet.

    
   Välj inte det här alternativet om du endast vill att värden eller cohost ska kunna slå på ljudet för deltagarna.
  • Stäng alltid av deltagarnas ljud när de ansluter till mötet – deltagarna stängs automatiskt av när de ansluter till mötet. För att tillåta deltagare att räcka upp sina händer, se Raise your hand in Webex Meetings, Webex Webinars och Webex Events (klassisk).
7

Klicka på Avancerade alternativ för ytterligare alternativ för cohosts, breakout-möten, registrering med mera.

8

Klicka på Save as template (Spara som mall) om du vill spara dessa inställningar som en mall för framtida bruk.

9

Om du vill starta mötet direkt klickar du på Starta. Om du ska ha ett möte senare klickar du på Schemalägg.

För schemalagda möten kan du lägga till mötet i din kalender genom att öppna mötet från Meetings > Lägg till i min kalenderLägg till i min kalender. Det här alternativet visas bredvid mötets namn:

En iCalender (.ics)-fil hämtas. Välj .ics-filen och godkänn mötet. Om du vill bjuda in andra till mötet skickar du .ics-filen som en e-postbilaga.