Översikt

Avgiftsfria nummer är telefonnummer som kan ringas kostnadsfritt av uppringaren. Med sådana nummer kan uppringare nå företag och privatpersoner utanför området utan att debiteras en fjärravgift för samtalet.

Utgående uppringning av avgiftsfria nummer stöds i alla länder. I det här dokumentet listas de länder där avgiftsfria nummer kan läggas till i Webex Calling för mottagning av inkommande samtal samt för användning av avgiftsfria nummer som uppringar-ID:n.

Avgiftsfria nummer har en symbol i Control Hub.

Autoassistent, svarsgrupp, samtalskö och andra Webex-tjänster kan tilldelas avgiftsfria nummer. Ett avgiftsfritt nummer kan inte tilldelas som nummer för en användare eller arbetsyta. Du kan dock använda det som huvudnummer för en Webex-plats och som uppringar-ID för en användare eller arbetsyta.

Icke-geografiska nummer liknar avgiftsfria nummer på sätt att de underlättar för fjärrbaserade kunder att nå företag utan att de behöver betala hela avgiften för fjärrsamtalet. Till skillnad från avgiftsfria nummer debiteras uppringaren en avgift för att ringa dessa nummer. De är tillgängliga i hela landet och har inga riktnummer. Dessa telefonnummer är till liten nytta för privatpersoner, men är däremot mycket fördelaktiga för företag vars kunder är spridda över hela landet. Icke-geografiska telefonnummer har ingen särskild symbol iControl Hub.

Vissa länder har begränsningar när det gäller att ringa utgående samtal från icke-geografiska nummer. Begränsningarna för icke-geografiska nummer i dessa länder är desamma som för avgiftsfria nummer. Länder med begränsningar avseende icke-geografiska nummer anges med §.

Vissa länder har nummermönster med variabel längd. Till exempel: 050-xxxxxx till 050-xxxxxxxxxxx


 • Avgiftsfria och icke-geografiska nummer stöds inte med Cisco PSTN.

 • Om du använder ett platsbaserat eller molnanslutet PSTN ska du höra efter om din PSTN-leverantör erbjuder avgiftsfria och icke-geografiska nummer.

Nordamerika (alla länder med nordamerikansk nummerplan)

Avgiftsfria nummer:

 • 800-xxx-xxxx

 • 822-xxx-xxxx

 • 833-xxx-xxxx

 • 844-xxx-xxxx

 • 855-xxx-xxxx

 • 866-xxx-xxxx

 • 877-xxx-xxxx

 • 88x-xxx-xxxx

Storbritannien §

Avgiftsfria nummer:

 • 0800-xxx-xxxx

 • 0808-xxx-xxxx

Icke-geografiska nummer:

 • 030x-xxx-xxxx

 • 033x-xxx-xxxx

 • 034x-xxx-xxxx

 • 037x-xxx-xxxx

 • 084[2–5]-xxx-xxxx

 • 087[0–3]-xxx-xxxx

Österrike

Icke-geografiska nummer:

 • 050-xxxxxx till 050-xxxxxxxxxxx

 • 0517-xxxxx till 0517-xxxxxxxxxx

 • 057-xxxxxx till 057-xxxxxxxxxxx

 • 059-xxxxxx till 059-xxxxxxxxxxx

Japan

Avgiftsfria nummer:

 • 0120-xxx-xxx

 • 0800-xxx-xxxx

Icke-geografiska nummer:

 • 050-xxxx-xxxx


Kundadministratören ansvarar för att sätta sig in i hur avgiftsfria och icke-geografiska nummer kan användas i ett land och tilldela dem på lämpligt sätt enligt lokala bestämmelser.