Innan du börjar

Du kan inte registrera lokala resurser för Cisco Webex Hybrid-tjänster, utan de åtgärderna måste utföras av kundens administratör.

1

Från partnervyn i https://admin.webex.com går du till Kunder och väljer kunden som du vill konfigurera.

2

Klicka på Konfigurera kund eller Visa kund för att starta kundens hanteringsportal och få hjälp med konfigurationen.