Innan du börjar

Du kan inte registrera lokala resurser för Hybrid-tjänster. Kundadministratören måste utföra dessa steg.

1

Från partnervyn i https://admin.webex.com går du till Kunder och väljer den kund som du vill konfigurera.

2

Klicka på Konfigurera kund eller Visa kund för att starta kundens hanteringsportal och tillhandahålla konfigurationshjälp.