Pre nego što počnete

Ne možete da registrujete u objektu za hibridne usluge. Administrator kupca mora da izvrši ove korake.

1

Iz prikaza partnera u https://admin.webex.com, idite u "Kupci" izaberite kupca kojeg želite da podesiti.

2

Kliknite na "Podesi kupca " ili "Prikaži kupca " da biste pokrenuli portal za upravljanje kupcima i pružili pomoć pri podešavanju.