Pre nego što počneš

Ne možete da registrujete lokalne resurse za Cisco Webex Hybrid Usluge, administrator klijenta mora da izvrši ove korake.

1

Iz prikaza partnera u , https://admin.webex.comidite na stavku Kupci , izaberite kupca kojeg želite da podesite.

2

Kliknite na dugme "Podesikupca" ili "Prikaži kupca" da biste pokrenuli portal za upravljanje klijentima i pružili pomoć pri podešavanju.