Før du starter

Du kan ikke registrere lokale ressurser for Cisco Webex-hybridtjenester. Kundeadministratoren må utføre disse trinnene.

1

Fra partnervisningen i https://admin.webex.com går du til Kunder og velger kunden du vil konfigurere.

2

Klikk på Konfigurer kunde eller Vis kunde for å starte kundens administrasjonsportal og assistere med konfigurasjonen.