Než začnete

Místní zdroje pro hybridní služby nelze zaregistrovat, tyto kroky musí provést správce zákazníka.

1

V zobrazení partnera v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Zákazníci a vyberte zákazníka, kterého chcete nastavit.

2

Kliknutím na možnost Nastavit zákazníka nebo Zobrazit zákazníka spusťte portál pro správu zákazníka a poskytněte pomoc s nastavením.