Przed rozpoczęciem

Nie można zarejestrować zasobów lokalnych dla usług Cisco Webex Hybrid Services, administrator klienta musi wykonać te kroki.

1

W widoku partnera w obszarze https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Klienci, wybierz odbiorcę, którego chcesz skonfigurować.

2

Kliknij przycisk Skonfiguruj klienta lub Wyświetl klienta, aby uruchomić portal zarządzania klienta i zapewnić pomoc w konfiguracji.