Przed rozpoczęciem

Nie można zarejestrować zasobów lokalnych dla usług hybrydowych, administrator klienta musi wykonać te czynności.

1

Z widoku partnera w https://admin.webex.com przejdź do klientów, wybierz klienta, którego chcesz skonfigurować.

2

Kliknij Skonfiguruj klienta lub Wyświetl klienta , aby uruchomić portal zarządzania klientem i zapewnić pomoc w konfiguracji.