Predtým ako začneš

Pre Hybridné služby nemôžete zaregistrovať lokálne zdroje, tieto kroky musí vykonať správca zákazníka.

1

Z pohľadu partnera v https://admin.webex.com, ísť do zákazníkov, vyberte zákazníka, ktorého chcete nastaviť.

2

Kliknite Nastaviť zákazníka alebo Zobraziť zákazníka spustiť zákaznícky portál pre správu a poskytnúť pomoc s nastavením.