לפני שתתחיל

אין באפשרותך לרשום משאבים מקומיים עבור השירותיםההיברידיים של Cisco Webex, מנהל הלקוח חייב לבצע שלבים אלה.

1

מתצוגת השותף ב- https://admin.webex.com, עבור אל לקוחות, בחר את הלקוח שברצונך להגדיר.

2

לחץ על הגדר לקוח או הצג לקוח כדי להפעיל את פורטל הניהול של הלקוח ולספק סיוע בהתקנה.