Преди да започнете

Не можете да регистрирате текущи ресурси за Cisco Webex Hybrid Services– администраторът на клиента трябва да извърши тези стъпки.

1

От изгледа на партньор в https://admin.webex.com, отидете на Клиенти , изберетеклиента, който искате да настроите.

2

Кликнете върху Настройване на клиент или Преглед на клиента, за да стартирате портала за управление на клиента и да предоставите помощ за настройка.