Prije početka

Ne možete registrirati lokalne resurse za hibridne usluge, administrator korisnika mora izvršiti ove korake.

1

Iz pogleda partnera uhttps://admin.webex.com , idite na Kupci , odaberite korisnika kojeg želite postaviti.

2

Kliknite Postavite korisnika ili Pregledajte kupca za pokretanje korisničkog portala za upravljanje i pružanje pomoći pri postavljanju.