Din Webex-webbplats är nu användarhubb

komma igång med enhetsinställningar och schemalägga möten

Din Webex-webbplats (till exempel company.webex.com) är nu User Hub. Användarhubben är en enda plats som innehåller allt som finns tillgängligt på din Webex-webbplats, men som nu även innehåller kontoinställningar och andra specifika användarinställningar som tidigare hanterades på följande webbplatser:

 • settings.webex.com
 • Ringa användar Portal
 • myaccount.webex.com

Användarhubben kommer att fortsätta att uppdatera i framtida uppdateringar för att lägga till nya och befintliga Webex Suite-funktioner.


 
När du använder ditt Facebook-, Google- eller Microsoft Office 365-konto för att logga in på User Hub blir det din standardinloggningsmetod. Webbplatsadministratörer kan inaktivera dessa inloggningsfunktioner från tredje part.

Personligt rum är endast tillgängligt för webbplatser som har Webex Meetings .

I avsnittet Personliga rum på instrumentpanelen kan du välja Starta för att starta ett möte i ditt personliga rum. Innan du startar ett möte konfigurerar du inställningarna för att delta i möten på det sätt som fungerar bäst för dig.

Klicka på ikonen för information om personligt rum bredvid URL:en för ditt personliga rum för att se andra sätt att delta i ett möte i ditt personliga rum, inklusive hur du deltar via telefon eller via en videoenhet.

Välj ikonen Kopiera bredvid URL:en till ditt personliga rum för att kopiera den här informationen så att du kan klistra in den i ett e-postmeddelande eller en konversation.

Från textrutan Delta i eller sök efter ett möte, en inspelning eller en avskrift kan du ange numret eller ID:t för det möte, webbseminarium, utbildningsmöte eller rummet som du vill delta i. När du har angett mötes- eller utbildningsmötets nummer eller ID för personligt rum i textrutan väljer du Delta.


 

Du hittar värdens värd-ID för det personliga rummet i länken till det personliga rummet. Om länken Personligt rum exempelvis är company.webex.com/meet/jparker, är ID för det personliga rummet jparker.

Du hittar det 9-siffriga mötesnumret i din e-postinbjudan.


 

När du deltar i ett möte som du inte är inbjuden till måste du ange möteslösenordet innan du kan delta.

När du deltar i mötet öppnas mötesinformationen på sidan Meetings i User Hub. Du kan också delta i möten på andra sätt för att passa vad som passar dig bäst.

Från kalendern kan du starta eller schemalägga ett möte eller schemalägga ett webbseminarium.

Om du väljer Starta startar ett möte i ditt personliga rum just nu. Välj hur du vill komma åt mötet genom att föra muspekaren över rullgardinspilen och välja Använd skrivbordsappen eller Använd webbappen .

Välj Schemalägg ett möte eller Schemalägg a webbseminarium för att gå till schemaläggningssidan och ange information om ditt möte eller webbseminarium. Välj sedan datum, tid och varaktighet för mötet eller webbseminariet.

Längst ned på sidan väljer du Starta för att starta mötet direkt eller Schemalägg för att schemalägga ditt möte eller webbseminarium till senare.

I avsnittet Kommande i kalendern kan du se upp till fyra kommande möten, webbseminarier eller utbildningsmöten. Om du är värd väljer du Starta när du är redo att starta mötet. Välj Delta när det är dags att delta i någon annans möte.

Om du vill se fler kommande möten, webbseminarier eller utbildningsmöten kan du välja Alla möten och webbseminarier i listrutan. Du kan sortera listan så att endast dina schemalagda möten visas inom ett visst datumintervall.

Om din organisation tillåter dig att redigera din profilinformation i användarhubben klickar du på Profil. På sidan Profil kan du uppdatera din bild, redigera ditt förnamn, efternamn och visningsnamn och ändra din adress.

Välj Uppdatera för att redigera din e-postadress eller Återställ för att ändra ditt lösenord.

Redigera min Webex-profil.

Välj Inspelningar i navigeringsraden för att komma åt dina inspelningar. Sidan Mina inspelningar listar inspelningar för möten, webbseminarier och utbildningsmöten som du har varit värd för. Inspelningar som andra värdar delar med dig visas också i listan.

När mötet eller webbseminariet avslutas börjar Webex generera din inspelning. A Genererar status visas bredvid inspelningen medan Webex bearbetar den.

För varje inspelning tillhandahåller Webex följande information:

 • Namn

 • Säkerhetsinställningar

 • Datum och tidsstämpel

 • Varaktighet

 • Filstorlek

 • Format

Mina inspelade möten

På sidan Mina inspelningar kan du göra följande:

Välj Inställningar i navigeringsraden för att redigera dina inställningar. Alternativen som visas beror på vilka tjänster du har, men kan inkludera samtal, möten och enheter.

Möten

På fliken Möten har du följande grupper av inställningar:

Enheter

På fliken Enheter hanterar du dina Cisco-videoenheter. Du kan skapa en kod för att aktivera enheten, ange enhetens namn och ange vilken programvarulanseringskanal du vill att enheten ska vara på.


 
Inställningarna du ser beror på din kontotyp och behörigheter som administratören tillåter.

Som mötesvärd kan du se en veckosammanfattning av dina möten från Insikter på instrumentpanelen.

Sidan Insikter

Välj Insikter i listan Fler funktioner.

På sidan Insikter kan du se hur många möten du har varit värd för, dina totala mötesminuter, ditt genomsnittliga antal deltagare per möte med mera.

Insikter

Du kan välja Support i listan Fler funktioner för att gå till Webex hjälpcenter. Där kan du söka efter hjälpartiklar, läsa versionsinformation, titta på självstudiekurser och kontakta en supportrepresentant.

Anpassad support och kontaktinformation kan visas för Webex Control Hub-hanterade webbplatser eller för Webex Webbplatsadministration-hanterade webbplatser som är länkade till Control Hub. Kontakta webbbplatsadministratör för mer information om din webbplats.

1

Logga in på User Hub, välj ditt namn längst upp till höger på sidan och välj sedan Mina rapporter.


 

Beroende på din Webex-plan Mina rapporter kanske inte är tillgängligt på din webbplats.

2

Välj den rapport som du vill skapa.

 • Alla tjänster

  Deltagare som ansluter till ljud visas två gånger i den exporterade rapporten. Den första posten innehåller information om mötesdeltagaren, inklusive deras status som inbjuden eller registrerad till mötet. Den andra posten inkluderar ljudanslutningstypen i Ljudtyp kolumn.


   

  Om en mötesdeltagare deltog med flera ljudanslutningar eller ändrade sin anslutning har de poster för var och en av sina ljudanslutningar.

 • Öppna användarrapporten var som Access Anywhere

  • Visa användningsinformation för dina Access Anywhere sessioner.

 • Webex Meetings

  • Mötesinspelningsrapport

   • Visa en lista över deltagare som har hämtat eller öppnat en mötesinspelning.

  • Frågeverktyg för session

   • Rapportera om sessionsinformation för valda kö(er) eller CSR(ar).

  • CSR-aktivitet

   • Rapport om sessionsinformation för utvald(a) CSR(ar).

 • Webex Events (klassiskt)

  • Registreringsrapport

   • Visa registreringsinformation och skicka e-postpåminnelser innan händelsen. Efter händelsen kan du även se om en rgistant deltog eller var frånvarande.

  • Deltagarrapport

   • Visa deltagarinformation för valfri händelse. Du kan skicka uppföljande e-postmeddelanden efter händelsen.

  • Aktivitetsrapport i händelse

   • Visa information om deltagaraktivitet för en händelse.

   • Observera att aktivitetsrapporten i händelse endast är tillgänglig för händelser som spelats in på servern.

  • Deltagarhistorikrapport

   • Visa en lista av händelser för en deltagare.

  • Händelseinspelningsrapport

   • Visa en lista över deltagare som har hämtat eller visat en händelseinspelning.


     

    Om du inte kräver registrering för en händelseinspelning visar händelseinspelningsrapporten deltagarna som anonyma och visar endast antalet personer som har tittat på inspelningen. Ingen annan tittarinformation samlas in. Om en användare inte loggar in på sitt Webex-konto visas de som anonyma, oavsett om du måste registrera dig eller inte.

  • Ej listad rapport om programlänkar

   • Visa gamla och uppdaterade programlänkar för dina ej listade program.

 • Webex Webinars

  • Sammanfattande rapport för händelser

   • Visa en lista över webbseminarier som sammanfattar deltagande.

  • Historikrapport för deltagare

   • Visa en lista över webbseminarier för en deltagare.

  • Historik för rapportnedladdning

   • Visa rapport för nedladdningshistorik för dina möten och webbseminarier.

 • Webex Support

  • Frågeverktyg för session

   • Rapportera om sessionsinformation för valda kö(er) eller CSR(ar).

  • CSR-aktivitet

   • Rapport om sessionsinformation för utvald(a) CSR(ar).

 • Webex Training

  • Användningsrapport för liveutbildning

   • Visa information om närvaro, inbjudan och registrering för dina utbildningsmöten.

  • Inspelad utbildning, åtkomstrapport

   • Visa åtkomst- och registreringsinformation för dina inspelade utbildningsmöten.

  • Registreringsrapport

   • Visa registreringsinformation för alla dina livesessioner.

3

Ange sökkriterier och välj Visa rapport.

4

Klicka på en länk för att se rapportinformationen.

5

Om du vill exportera rapportdata i CSV-format (kommaavgränsade värden) väljer du Exportera rapport eller Exportera.

Du kan granska en fullständig lista över Webex Meetings-funktioner i användarhubben.

Inställningar för ljud och video

Om du väljer ljudanslutningstyp Annan telekonferenstjänst (i Inställningar > Möten > Ljud och video ), inställningen gäller inte möten i personliga rum om Webex personliga konferenser har valts som standard mötestyp i Inställningar > Möten > Schemaläggning.

Planerade uppdateringar

Det här är begränsningarna och funktionerna som ska uppdateras.

 • Inställningar– Inställningsändringar som gjorts på fliken Ljud och video och fliken Schemaläggning gäller både för modern vy och klassisk vy. Inställningsändringar som görs i klassisk vy gäller dock inte för modern vy.

Inga planerade uppdateringar

Det här är de begränsningar och funktioner som inte kommer att uppdateras.

 • Kundtyper– Webbplatser för Meetings Server och Cisco Unified MeetingPlace.

 • Insight– RAMP-auktoriserade möteswebbplatser har inte stöd för mötesinsikter, detta inkluderar panelen Veckorapport och sidan Insight.

 • Webbplatsinställningar– Webbplatser som har Webex-webbappen inaktiverad kan inte längre behålla den här inställningen. Om webbappen aktiveras kan användare med Modern vy ansluta till möten oavsett vad de använder för enhet, plattform eller operativsystem. Modern View-användare har tillgång till webbappen utan undantag.

 • Anpassade länkar– Anpassade länkar kommer inte att finnas tillgängliga, men webbplatsadministratörer kan anpassa support och hämtningslänkar för att omdirigera till sina egna sidor.