Under samtal och möten på kort-, skriv bords-och rums serie enheter kan du snabbt ta reda på om en stabil Internet anslutning förbättrar video-och röst upplevelsen avsevärt.

Vi rekommenderar att du använder trådbunden nätverksanslutning, om tillgängligt, för bättre stabilitet. I en hem miljö kan du använda ett Powerline Ethernet-kort för att upprätta en dedikerad och stabilare anslutning. Men om trådbunden anslutning inte är genomförbart kan du använda trådlös anslutning.

viktigt! när du konfigurerar ett Wi-Fi nätverk ska du installera trådlös utrustning-till exempel åtkomst punkter och routrar – som kan hantera och fördela belastningen över anslutna enheter. Du kommer troligen att ansluta en mängd enheter till ett trådlöst nätverk och bandbredden begränsas.

De bästa metoderna i den här artikeln syftar till att förbättra två viktiga mått, vilket förbättrar video-och röst kvaliteten på enheter som är anslutna till ett Wi-Fi nätverk:

 • Paket förlust frekvens -procent av paket som förlorats under överföringen, och

 • Darr med övergångar – skillnaden i införsel tider för paket som tas emot, i millisekunder.

För att säkerställa en sömlös mötes upplevelse bör nätverks administratörer följa dessa rekommendationer när de konfigurerar en Wi-Fi anslutning:

 • Undvik att distribuera åtkomst platser från olika tillverkare eftersom det kan bidra till att congesting radio-spektrum.

 • Prioritera 5 GHz täckning för enheter. Om 5 GHz och 2,4 GHz delar samma nätverksnamn (SSID) ska du aktivera bandstyrning för att säkerställa att 5 GHz prioriteras.

 • Användningen av trådlös kanal ska vara under 50 %.

 • Aktivera 802.11 d om du vill lägga till ett lands informations element i signaler, avsöknings begär Anden och söksvar. Om din trådlösa utrustning inte har stöd för detta kan du använda världssäkra kanalerna 36, 40, 44 eller 48.

 • Kontrollera att enheten ser en åtkomstpunkt på -60 dBm eller bättre (närmare noll är bättre).

 • Kontrollera att åtkomstpunkten ser en enhet på -60 dBm eller bättre (närmare noll är bättre).

 • Signal kvoten måste alltid vara 25 dB eller mer.

 • Aktivera ' Airtime Fairness ' för att säkerställa att alla samhörande klienter har lika åtkomst till Airtime.

 • Aktivera QoS om tillgängligt . Enhetstagg AF41 för video och EF för röst.


Hemmakontor med utrustning från din internetleverantör kanske inte kan hantera alla konfigurationer i listan ovan.