Om övningssessioner

Med övningssessioner kan värden, presentatören och andra diskussionsdeltagare träna på en händelse innan den börjar. Övningssessioner fungerar som genrep – produktionsteamet för en händelse kan genomföra alla funktioner som ingår i händelsen utan att deltagarna kan se det.

Om en telekonferens har startats som en del av huvudhändelsen och värden därefter startar en övningssession hamnar produktionsteamet automatiskt i en underkonferens, som inte ingår i den faktiska telekonferensen. Konversationer som sker i underkonferensen är privata. Deltagare utanför övningssessionen kan därför inte höra övningen.


  • Endast värden kan starta och avsluta en övningssession. Om värden utser en diskussionsdeltagare eller presentatör till deltagare under en övningssession tas denna person bort från övningssessionen. När värden startar en övningssession kan de deltagare som har deltagit i händelsen inte se några aktiviteter i övningssessionen.

  • När värden har startat en övningssession har produktionsteamet inte tillgång till de presentationer eller dokument som presentatören öppnade innan övningssessionen startade. För att kunna använda samma presentationer eller dokument i övningssessionen måste presentatören öppna dem igen.

  • Övningssessionsdeltagare kan delta via Webex Meetings mobilappen för iOS. Värdar kan dock inte starta en session från mobilappen.

  • Om värdar deltar i en händelse genom att använda Ring mig eller Inringning och har ljudet avstängt, förblir de avstängda när de återgår till huvudmötet från en övningssession, även om de hade ljudet på under övningssession. (Stäng av ljud vid inträde aktiverat eller inaktiverat)

  • Om värdar deltar i en händelse med datorljud och har ljudet avstängt förblir de avstängda när de återgår till huvudmötet från en övningssession, även om de hade ljudet på under övningssession. (Stäng av ljud vid inträde inaktiverat)

Starta en övningssession

Starta övningssessionen i god tid före huvudhändelsen så att ni hinner slutföra den innan huvudhändelsen startar.

Innan du börjar

Säkerställ att följande utförs innan värden startar övningssessionen:

  • Alla diskussionsdeltagare redan deltar i händelsen.

  • Värden, presentatören och diskussionsdeltagarna har allt presentationsmaterial till hands så att det kan användas under övningssessionen.

1

(Valfritt) Öppna presentationen som du har förberett så att deltagarna kan titta på den medan produktionsteamet genomför en övningssession. I menyraden Webex Events Dela > fil (inklusive video). Ställ in att presentationens sidor ska bläddras framåt automatiskt. Välj Visa > Sidor automatiskt i Webex Events i menyraden. Välj den tids tider som krävs för att gå vidare till nästa sida, och välj sedan Återgå till början och fortsätt flytta fram sidor om du vill fortsätta att spela övningssession.

2

I händelsefönstret väljer du Händelse och > Starta övningssession.

Övningssessionen startar. Värden, presentatören och diskussionsdeltagarna ansluts automatiskt till övningssessionen. Händelsedeltagarna ser ett meddelande i händelsefönstret om att produktionsteamet håller på med en övningssession. Deltagarna kan se de presentationer som värden eller presentatören har öppnat innan övningssessionen påbörjades.

3

Öva på händelsen. Öppna presentationer eller förbered ett omröstningsformulär som produktionsteamet kan använda under den faktiska händelsen.

Nästa steg

Innan du avslutar en övningssession (välj Händelse > Avsluta övningssession) ska du stänga alla delade dokument, presentationer, whiteboardtavlor, webbinnehåll och omröstningar som du inte vill dela med deltagarna. Om du inte stänger dem kan deltagarna se dem när du avslutar övningssessionen.