Du kan välja en fil direkt från Box och sedan välja vilka som ska kunna visa filen när du har dela den i utrymmet.

1

I meddelandeområdet klickar du på Bilaga och väljer sedan Dela från Box.

2

Välj en fil på Box och klicka på .

3

Sedan bestämmer du vem som ska kunna visa filen i utrymmet:

  • Vemsom helst – vem som helst kan se filen, inklusive personer från en annan organisation än din.
  • Personer i dinorganisation – endast personer i din organisation kan visa filen.
  • Personer med befintlig åtkomstWebex använder de behörigheter som redan har ställts in för att visa filen i Box.

När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte visa filen eller se en miniatyrbild.

4

Gör ditt val och klicka på Tillämpa.

5

Tryck sedan på Enter för att skickalänken.

Du kan välja en fil direkt från Box och sedan välja vilka som ska kunna visa filen när du har dela den i utrymmet.

1

I meddelandefältet knackar du på Bilaga och sedan på Dela från Box.

2

Välj en fil i Box och klicka på Tillämpa.

3

Tryck sedan för att skicka länken.

När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte visa filen eller se en förhandsgranskning.