Dela från enenhet till det delade utrymmet.

Du kan välja en fil direkt från rutan och sedan välja vem som kan visa filen efter att du har delat den i utrymmet.

1

Klicka på Bilaga i meddelandeområdet och välj sedan Dela i rutan.

2

Välj en fil i Box och klicka på .

3

Välj sedan vem som kan visa filen i utrymmet:

  • Vem som helst – vem som helst kan se filen, detta inkluderar personer utanför din organisation.
  • Personer i din organisation – endast personer i din organisation kan visa filen.
  • Personer med befintlig åtkomst – Webex-appen använder de behörigheter som redan har konfigurerats för att visa filen i rutan.

När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte visa filen eller se en miniatyrförhandsgranskning.

4

Gör ditt val och klicka på Verkställ.

5

Tryck sedan på Retur för att skicka länken.

Du kan välja en fil direkt från rutan och sedan välja vem som kan visa filen efter att du har delat den i utrymmet.

1

I meddelandeområdet trycker du på Bilaga och sedan på Dela från Box.

Om du inte redan har lagt till ditt konto klickar du på Anslut till konto för att lägga till ditt konto.

2

Välj en fil i Box och klicka på Använd.

3

Tryck sedan för att skicka länken.

När personer inte har åtkomst till filen ser de filnamnet, men de kan inte visa filen eller se en förhandsgranskning.