Vid inställning av Companion-läge används Room-enheter för samtal och Webex Board för whiteboard. Delat innehåll visas på båda enheterna och whiteboardtavlorna delas automatiskt på Room-enheten vid samtal.

Alla Room-enheter och alla Webex Boards kan användas för Companion-läget.


Rumsinstallation med en rumsenhet och ett Webex Board kort som är riktade mot varandra stöds inte för system med en skärm.

Begränsningar:

  • Trådbundet delat samtal visas enbart på rumsenheten.

  • Whiteboard utanför samtal visas bara på Webex Board.

  • Det går inte att anteckna på delat innehåll utanför ett samtal på trådbunden delning.

  • Du kan inte dela Webex Board med en HDMI-kabel. Använd kabeln som är ansluten till rumsenheten eller trådlös delning.

  • Om du vill ringa någon från katalogen eller med deras nummer och ett befintligt utrymme är öppet i rummet måste du stänga det utrymmet först.

  • Touch Redirect är inte tillgängligt i Companion-läge.

  • Du kan inte parkoppla en Touch 10 med Webex Board i Companion-läge.

  • Det går inte att använda inställning för briefingrum eller klassrum i Companion-läge.

Rumskonfiguration

Det finns två inställningar för rum som rekommenderas.

Du kan placera rumsenhet och Webex Board med två skärmar på motsatta sidor av rummet.

Inställningen har testats i rum med storlek 4,5 x 6,2 meter och ett bord på 3,6 meter. Vi rekommenderar att du använder inställningen för rum i den ungefärliga storleken.

En enhet och Webex Board med en skärm funger i en hörnkonfiguration. Inställningen rekommenderas för mindre rum.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com, går du till arbetsytor och klickar sedan på Lägg till arbetsyta. Ange ett namn på platsen (till exempel det fysiska rummets namn), välj rumstyp och ställ in kapaciteten. Klicka sedan på Nästa.

2

Om du vill lägga en ny enhet väljer du Cisco Webex Room-enhet och klickar på Nästa. Klicka på Lägg till enhet på sidan för arbetsytan du skapade.

Använd den första koden för att registrera rumsenheten. Använd den andra koden för att registrera Webex Board när du har registrerat rumsenheten.

Det visas ett meddelande om att du inte kan ha två enheter på en plats. Du kan ignorera meddelandet när du ställer in Companion-läge.

Mer information om att konfigurera en plats och tjänster finns i Lägga till delade enheter och tjänster på en arbetsyta.